Co nowego?

Znamy już stypendystki 23. edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki – wyjątkowe badaczki, które zmieniają świat

Warszawa, 14 listopada 2023 r. Organizatorzy oraz partnerzy programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki uroczyście ogłosili sześć utalentowanych polskich naukowczyń, które otrzymały stypendia w ramach 23. edycji programu w Polsce. Decyzję o tym, kto otrzyma to wyróżnienie podjęło niezależne Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej.

Nagradzanie osiągnięć naukowych polskich badaczek, wsparcie finansowe oraz promocja różnorodności i równości w nauce to główne założenia programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. W jego tegorocznej, już 23. edycji kolejne sześć utalentowanych naukowczyń otrzymało wyróżnienie, powiększając grono stypendystek programu w Polsce do 123 badaczek.

Już po raz 23. w ramach programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki przyznano nagrody młodym naukowczyniom. Jury złożone z 17 wybitnych przedstawicielek i przedstawicieli polskiej nauki wyróżniło nowatorskie badania w dziedzinie nauk o życiu i środowisku. Spośród najlepszych aplikacji Jury wybrano 6 znakomitych projektów badawczych, przyznając ich autorkom: 3 stypendia habilitacyjne po 40 000 zł, 2 stypendia doktoranckie po 35 000 zł i stypendium magistranckie w wysokości 25 000 zł.

Badania i innowacje to dla Grupy L’Oréal niezwykle istotne kwestie. Wierzymy, że dzięki ciekawości świata, wytrwałej pracy i wizjonerskiemu myśleniu, można tworzyć innowacje zmieniające życie wszystkich nas i kształtować nowy, lepszy świat. Wiemy, że 75% zawodów przyszłości będzie wymagało umiejętności ścisłych i tym bardziej, naszym celem jest konsekwentne wspieranie młodych kobiet w nauce. Widzimy, że takie wsparcie jest potrzebne i pozwala utrzymać w świecie nauki najzdolniejsze umysły. Dane Fundacji L’Oréal wskazują, że aż 97% stypendystek i laureatek globalnych For Women in Science kontynuuje pracę w dziedzinach związanych z nauką. To nasz wspólny sukces – powiedział Valéry Gaucherand, Prezes Zarządu L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie, podczas uroczystości wręczenia nagród.

W tym roku do programu aplikowało rekordowo dużo kandydatek – wpłynęło łącznie 274 prac w trzech kategoriach: 134 – w kategorii habilitacyjnej, 117 – doktoranckiej, 23 – magisterskiej. Po szczegółowej, trzyetapowej analizie aplikacji, Jury wyłoniło stypendystki 23. edycji programu.

Każdego roku odnotowujemy niezwykle wysoki poziom prezentowanych zgłoszeń, w tym roku dodatkowo cieszyliśmy się wysoką frekwencją. Mogliśmy nagrodzić średnio jedną z 50 aplikujących naukowczyń w danej kategorii. To wszystko świadczy o rosnącej popularności naszego programu, jak również utwierdza nas w przekonaniu, że warto realizować dalsze działania na rzecz promowania różnorodności w zespołach badawczych. Wiosną 2024 roku ruszamy z kolejną edycją naszego programu i już teraz zachęcamy wszystkie badaczki do śledzenia informacji na ten temat – powiedziała prof. dr hab. Ewa Łojkowska, przewodnicząca Jury programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

Partnerami programu są Polski Komitet ds. UNESCO, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Polska Akademia Nauk oraz UN Global Compact Network Poland.

Partnerstwo UNESCO z L’Oréal doskonale służy promocji nauki, a więc zadaniu niezwykle istotnemu w świecie dezinformacji i mis-informacji oraz – z jednej strony wielkiego rozwoju i oddziaływania wiedzy i nauki, a z drugiej – dramatycznego kryzysu zaufania do nich. Nagłaśnianie wybitnych osiągnięć badawczych, nie raz przyczyniających się do ratowania życia, ma ogromne znaczenie z punktu widzenia budowania zaufania do nauki i przezwyciężania dezorientacji spowodowanej fragmentacją wiedzy – mówi profesor Michał Kleiber, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Nauka potrzebuje kobiet, których – szczególnie w naukach ścisłych – jest wciąż za mało. Kobiety posiadają ogromną pasję i niezwykłą determinację w dążeniu do celu. Bardzo ważna jest promocja najbardziej utalentowanych badaczek i ich osiągnięć naukowych oraz wspieranie ich w kontynuowaniu prac zmierzających do rozwoju nauki. Jako Ministerstwo Edukacji i Nauki w sposób szczególny doceniamy inicjatywy, które – poza nakładami oraz instytucjonalną działalnością państwa – wzmacniają rolę kobiet w nauce i otwierają przed nimi nowe możliwości rozwoju – wskazuje Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.

Polska Akademia Nauk odczuwa ogromną satysfakcję z bycia partnerem w programie Dla Kobiet i Nauki, który promuje i wspiera kobiety w nauce. Uważamy, że jest to istotne dla rozwoju polskiej nauki, która potrzebuje różnorodności talentów, perspektyw i doświadczeń. Dołączając do programu w 2018 roku, chcieliśmy podkreślić, że doceniamy wkład kobiet w badania naukowe i zachęcamy je do realizacji swoich ambicji i pasji. Program Dla Kobiet i Nauki wpisuje się w nasze starania, by wspierać naukowczynie oraz tworzyć warunki sprzyjające ich rozwojowi. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca z L’Oréal Polska przynosi korzyści całej polskiej społeczności naukowej mówi Dariusz Jemielniak, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.

Jesteśmy dumni z Partnerstwa w Programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Temat wspierania kobiet nie jest nam obcy. Kładziemy nacisk na realizację Celu Zrównoważonego Rozwoju 5.5, który wzywa do równej reprezentacji kobiet, udziału i przywództwa w biznesie na całym świecie. Dążymy do tworzenia etycznego, różnorodnego i inkluzywnego środowiska, promujemy równość oraz tworzenie i wdrażanie standardów etycznych, także w nauce – mówi Beata Chojecka, menadżerka programu Business and Human Rights Programme w UN Global Compact Network Poland.

STYPENDYSTKI 23. EDYCJI PROGRAMU L’ORÉAL-UNESCO DLA KOBIET I NAUKI:

W kategorii magistranckiej:

Natalia Sauer, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Temat pracy naukowej: Wpływ nanosekundowych impulsów

elektrycznych na ekspresję markerów powierzchniowych LAG-3 i PD-1 na komórkach czerniaka barwnikowego (A375) i bezbarwnikowego (C32)

W kategorii doktoranckiej:

mgr inż. Angelika Andrzejewska-Romanowska, Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk w Poznaniu

Temat pracy naukowej: Charakterystyka dynamiki strukturalnej i

funkcjonalnej genomów RNA aktywnych retrotranspozonów LTR

mgr inż. Elżbieta Wątor, Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

Temat pracy naukowej: Molekularne podstawy

deoksyhypuzynacji

W kategorii habilitacyjnej:

dr inż. Marta Pacia, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, Uniwersytet Jagielloński

Temat pracy naukowej: Nowe aspekty patofizjologii kropel

lipidowych w zapaleniu izolowanego naczynia krwionośnego

dr Aleksandra Rutkowska, Centrum Chorób Mózgu, Gdański Uniwersytet Medyczny

Temat pracy naukowej: Opracowywanie metod stymulacji

potencjału regeneracyjnego mieliny w terapii stwardnienia rozsianego

dr Magdalena Zdrowowicz-Żamojć, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Temat pracy naukowej: Radiouwrażliwianie poprzez skojarzone

działanie modyfikowanych nukleozydów i inhibitorów naprawy DNA w celu poprawy skuteczności radioterapii

O L’Oréal

Grupa L’Oréal to globalny lider rynku kosmetycznego z obrotami na poziomie 38,26 mld euro w 2022 r. W Polsce firma oferuje konsumentom portfolio 26 marek w każdej kategorii kosmetycznej, a jej produkty dostępne są we wszystkich kanałach dystrybucji. L’Oréal zatrudnia w Polsce blisko 1000 osób, a w fabryka L’Oréal Warsaw Plant produkuje rocznie prawie 360 mln kosmetyków. Marki L’Oréal są obecne we wszystkich sieciach dystrybucji: na rynku masowym, w centrach handlowych, aptekach, drogeriach, salonach fryzjerskich, sieciach sklepów wolnocłowych. Produkty L’Oréal dostępne są także we własnych sklepach marek oraz w handlu internetowym. Dział badań i innowacji wraz z grupą 4000 badaczy stanowi podstawę strategii L’Oréal dążącej do spełnienia marzeń o pięknie ludzi na całym świecie. Firma działa zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju, realizując ambitne cele w zakresie klimatu, ochrony bioróżnorodności i zasobów, a także w obszarze wspierania społeczeństwa inkluzywnego.

Więcej informacji:

www.loreal.com

https://facebook.com/LOrealPoland/

https://twitter.com/LOrealPL

O Programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Program For Women in Science powstał w ojczyźnie L’Oréal – we Francji – w 1998 roku, dzięki nawiązaniu partnerstwa pomiędzy firmą L’Oréal a UNESCO.

Obecnie na globalną strukturę programu składają się:

52 programy lokalne w ponad 110 krajach na całym świecie, które łącznie co roku

wybierają ponad 250 stypendystek.

•Do tej pory w ciągu 25 lat 4100 utalentowanych kobiet uzyskało stypendia w celu

kontynuowania obiecujących projektów badawczych.

Międzynarodowe wyróżnienie L’Oréal-UNESCO Award, co roku przyznawane 5 laureatkom, których odkrycia dostarczają odpowiedzi na kluczowe problemy ludzkości. Do tej pory 127 naukowczynie otrzymały nagrody For Women in Science. Spośród nich wywodzi się 7 laureatek naukowej Nagrody Nobla.

Rocznie przyznawanych jest 250 stypendiów. W prace zaangażowanych jest ponad 50 instytucji naukowych z całego świata i 500 współpracujących naukowców i naukowczyń.

W Polsce program L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, prowadzony jest od 2001 roku. Jego celem jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Partnerami Programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Edukacji i Nauki Polska Akademia Nauk oraz UN Global Compact Network Poland. Do 2023 roku w Polsce wyróżniono 123 naukowczynie. Wyboru stypendystek, co roku dokonuje niezależne Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej.

www.lorealdlakobietinauki.pl

O Fundacji L’Oréal

Fundacja L’Oréal wspiera i umożliwia kobietom kształtowanie swojej przyszłości i dokonywanie zmian w społeczeństwie, koncentrując się na trzech głównych obszarach: badaniach naukowych i włączającym pięknie oraz działaniach na rzecz klimatu. Od 1998 r. program

L’Oréal-UNESCO For Women in Science ma na celu umożliwienie większej liczbie kobiet-naukowców pokonywania barier w rozwoju i uczestniczenia w rozwiązywaniu wielkich wyzwań naszych czasów, z korzyścią dla wszystkich.

Przekonana, że piękno przyczynia się do procesu odbudowy życia, Fundacja L’Oréal pomaga kobietom w trudnej sytuacji, aby poprawić ich samoocenę poprzez bezpłatne zabiegi kosmetyczne i odnowy biologicznej. Umożliwia również kobietom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji uzyskanie dostępu do zatrudnienia dzięki specjalnym szkoleniom zawodowym w zakresie urody i kosmetologii. Kobiety dotknięte są także utrzymującą się dyskryminacją ze względu na płeć i nierównościami wynikającymi ze zmian klimatu. Chociaż znajdują się na pierwszej linii skutków tego kryzysu, nadal są niedostatecznie reprezentowane w procesie podejmowania decyzji dotyczących klimatu. Program Women for Climate Fundacji L’Oréal wspiera w szczególności kobiety, które opracowują projekty działań na rzecz klimatu w odpowiedzi na globalny kryzys klimatyczny i podnosi świadomość znaczenia rozwiązań klimatycznych, uwzględniających płeć.


Powrót