Dla L’Oréal nauka jest wielką wartością. Dlatego powstał program stypendialny L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, który wspiera osiągnięcia naukowczyń prowadzących zaawansowane badania w dziedzinie nauk o życiu. Program stypendialny L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki to unikalne przedsięwzięcie skierowane do polskich badaczek.

Celem programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego.

W Polsce program prowadzony jest od 2001 roku. Organizatorem jest L’Oréal Polska wraz z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Akademią Nauk oraz UN Global Compact Network Poland. Do 2015 roku przyznawane były stypendia dla 5 wybitnych naukowczyń. Od 16. edycji programu ze względu na nową kategorię dla magistrantek roczne stypendia przyznawane są 6 kobietom nauki. W ciągu 23 lat w Polsce Jury wyróżniło 123 stypendystki.

Jury

Stypendia przyznaje niezależne Jury, w którego skład wchodzą wybitni przedstawiciele polskiej nauki.

Przewodnicząca jury

 • prof. dr hab. Ewa Łojkowska (biotechnologia roślin, mikrobiologia)

Członkowie jury:

 • prof. dr hab. Małgorzata Czyż (biologia molekularna)
 • prof. dr hab. Waleria Hryniewicz (medycyna)
 • prof. dr hab. Tomasz Janowski (weterynaria)
 • prof. dr hab. Alicja Józkowicz (biologia molekularna)
 • prof. dr hab. Adam Jaworski (mikrobiologia, genetyka)
 • prof. dr hab. Andrzej Legocki (biotechnologia)
 • prof. dr hab. Wiesław Gruszecki (biofizyka)

Członkowie jury z ramienia Polskiego Komitetu ds. UNESCO:

 • prof. dr hab. Ewa Bartnik (genetyka, biologia molekularna)
 • prof. dr hab. Jerzy Duszyński (biochemia)
 • prof. dr hab. Maciej Nałęcz (biochemia)

Członkowie jury wskazani przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 roku:

 • prof. dr hab. Iwona Hus (onkologia)
 • prof. dr hab. Olga Haus (genetyka)
 • prof. dr hab. Maciej Banach (kardiologia)

Członkowie Jury z ramienia Polskiej Akademii Nauk:

 • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (biologia molekularna)
 • prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak (chemiczne źródła prądu i elektrochemia)
 • prof. dr hab. Krzysztof Pachucki (fizyka teoretyczna, optyka kwantowa, fizyka atomowa)

For Women in Science na świecie

Program For Women in Science powstał w ojczyźnie L’Oréal – we Francji – w 1998 roku, dzięki nawiązaniu partnerstwa pomiędzy firmą L’Oréal a UNESCO. Obecnie na globalną strukturę programu składają się:

 • 52 programy lokalne w ponad 110 krajach na całym świecie, które łącznie co roku wybierają ponad 250 stypendystek. Do tej pory w ciągu 25 lat 4100 utalentowanych kobiet uzyskało stypendia w celu kontynuowania obiecujących projektów badawczych,
 • program International Rising Talents był prowadzony od 2000 roku. Tytuł „International Rising Talents” otrzymało 315 kobiet wyłonionych spośród stypendystek krajowych edycji. W ich gronie są już cztery Polki: dr hab. Bernadeta Szewczyk (2016 rok), dr hab. Joanna Sułkowska (2017  rok), dr Agnieszka Gajewicz (2018 rok) oraz dr Karolina Mikulska-Rumińska (2022 rok).
 • międzynarodowe wyróżnienie L’Oréal-UNESCO Award, co roku przyznawane 5 laureatkom, których odkrycia dostarczają odpowiedzi na kluczowe problemy ludzkości. Do tej pory 127 naukowczynie otrzymały nagrody For Women in Science. Spośród nich wywodzi się siedem laureatek naukowej Nagrody Nobla. Laureatką 25. edycji nagrody została wybitna polska fizyczka, prof. Lidia Morawska.