Wybitna polska fizyczka laureatką międzynarodowej nagrody L’Oréal-UNESCO For Women in Science

Profesor Lidia Morawska, polska fizyczka, profesorUniwersytetu Technologicznego w Queensland w Australii i dyrektorka Międzynarodowego Laboratorium Jakości Powietrza i Zdrowia, otrzymała międzynarodową nagrodę L’Oréal-UNESCO For Women in Science w dziedzinie nauk o ziemi i środowisku, jako reprezentantka regionu Azja i Pacyfik. Jury doceniło wybitne badania prof. Morawskiej w dziedzinie zanieczyszczenia powietrza oraz jego wpływu na zdrowie człowieka i […]

Czytaj dalej

Co o udarach mogą nam powiedzieć skrzepliny?

Udar mózgu stanowi drugą najczęstszą przyczynę zgonów oraz trzecią najczęstszą przyczynę niepełnosprawności na świecie. Ostry udar niedokrwienny, jest jednym z dwóch głównych podtypów udaru, spowodowany niedokrwieniem mózgu w wyniku zablokowania tętnicy mózgowej przez skrzeplinę. Poznanie ich składu i zwiększenie dotychczasowej wiedzy na temat udarów może przyczynić się do poprawy opieki nad pacjentami i lepszego doboru […]

Czytaj dalej

Rusza nabór wniosków do 23. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Budowanie najlepszej jakości nauki wymaga równego zaangażowania przedstawicieli obu płci. Niwelowanie barier, pozwoli kobietom wykorzystać w pełni ich potencjał i ramię w ramię z mężczyznami osiągać sukcesy naukowe. Obok zmian systemowych ważne jest jednak wsparcie finansowe, które ułatwia naukowczyniom godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Właśnie rusza nabór do polskiej, 23. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet […]

Czytaj dalej

Polska badaczka pomaga chronić bioróżnorodność ekosystemów wodnych

W obliczu ryzyka katastrof ekologicznych, jak np. ubiegłoroczne masowe śnięcie ryb w Odrze, wsparcie procesu ich reprodukcji może być kluczowe dla zachowania populacji i utrzymania bogactwa rodzimych gatunków ryb. Badania dotyczące aspektów rozrodu, prowadzi dr Sylwia Judycka – stypendystka 22. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki w kategorii habilitacyjnej. Marzę, aby wyniki moich badań […]

Czytaj dalej

Wybitna polska fizyczka laureatką międzynarodowej nagrody L’Oréal-UNESCO For Women in Science

Co o udarach mogą nam powiedzieć skrzepliny?

Rusza nabór wniosków do 23. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Polska badaczka pomaga chronić bioróżnorodność ekosystemów wodnych

   

Kobiety wnoszą ogromny wkład w rozwój nauki, jednak ich reprezentacja w tym obszarze to wciąż tylko 30%. Liczba badaczek zmniejsza się wraz z kolejnymi etapami kariery naukowej. Dodatkowo tylko 3% spośród wszystkich laureatów Nagrody Nobla to kobiety. Dlatego celem programu L'Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki organizowanego jest we współpracy z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Akademią Nauk jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Stypendystki programu L'Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki wytrwale rozwijają się, uzyskując kolejne stopnie i tytuły naukowe. Zajmują prestiżowe stanowiska na uczelniach wyższych i w międzynarodowych instytucjach. Niejednokrotnie mogą również pochwalić się kierowaniem ważnymi naukowo programami krajowymi i międzynarodowymi - wyjaśnia prof. dr hab. Ewa Łojkowska, przewodnicząca Jury programu.

Celem programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki jest udzielenie wsparcia finansowego i promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych kobiet naukowców.
Więcej


prof. dr hab. Ewa Łojkowska
przewodnicząca Jury programu Dla Kobiet i Nauki,
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Program stypendialny L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki to inicjatywa, która od ponad 20 lat wyróżnia i docenia osiągnięcia kobiet nauki. Do tej pory w Polsce wyróżniono 117 badaczek, których dokonania naukowe zostały uhonorowane przez Jury. Stypendystki z powodzeniem realizują swoje badania nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej.
zdjęcie Karolina

lek. Karolina Brzegowy

zdjęcie Kalina

mgr Kalina Andrysiak

zdjęcie Marta

mgr Marta Kędziora

zdjęcie Katarzyna

dr Katarzyna Bandyra

zdjęcie Sylwia

dr Sylwia Judycka

zdjęcie Monika

dr Monika Gawałko

   
zdjęcie Karolina
lek. Karolina Brzegowy
Badanie związku między składem histologicznym skrzepliny udarowej a skutecznością leczenia udaru metodami wewnątrznaczyniowymi

Życiorys naukowy: Lek. Karolina Brzegowy od II roku studiów medycznych związana jest z Katedrą Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie do teraz prowadzi działalność naukową. Jej praca skupia się na tematyce unaczynienia ośrodkowego układu nerwowego. W trakcie studiów prowadziła badania dotyczące anatomii układu żylnego mózgu oraz wpływu zmienności anatomicznych tętnic mózgowych na krążenie oboczne w udarze […]

zdjęcie Kalina
mgr Kalina Andrysiak
Badanie molekularnych mechanizmów kardiomiopatii u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne'a

Życiorys naukowy: Mgr Kalina Andrysiak ukończyła studia magisterskie na kierunkach: Biologia (specjalizacja: biologia komórki) oraz Biotechnologia molekularna na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2017 roku rozpoczęła studia doktoranckie pod opieką prof. Józefa Dulaka oraz dr Jacka Stępniewskiego, w ramach których bada mechanizmy rozwoju kardiomiopatii u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a (DMD). Wykorzystuje […]

zdjęcie Marta
mgr Marta Kędziora
Farmakoterapia choroby zwyrodnieniowej stawów – charakterystyka mechanizmów oraz poszukiwanie nowych strategii terapeutycznych

Życiorys naukowy: Mgr Marta Kędziora w 2018 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku neurobiologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, gdzie w 2017 roku (jeszcze podczas studiów magisterskich) dołączyła do zespołu prof. Katarzyny Starowicz-Bubak, zajmującego się farmakoterapią choroby zwyrodnieniowej stawów […]

zdjęcie Katarzyna
dr Katarzyna Bandyra
Rola ludzkiego białka PNPazy w mitochondrialnym metabolizmie RNA

Życiorys naukowy: Dr Katarzyna Bandyra ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Biotechnologia, na specjalizacji: biologia molekularna. Studia doktoranckie odbyła na Uniwersytecie w Cambridge, gdzie zgłębiała metabolizm RNA poprzez badania nad oddziaływaniami białek z RNA i uzyskiwanie trójwymiarowych struktur takich kompleksów. W czasie studiów doktoranckich otrzymała stypendium BBSRC oraz Cambridge European Trust. Dr Katarzyna […]

zdjęcie Sylwia
dr Sylwia Judycka
Opracowanie i optymalizacja procedur kriokonserwacji nasienia ryb

Życiorys naukowy: Dr Sylwia Judycka jest absolwentką Biologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na którym uzyskała tytuł magistra. Tytuł naukowy doktora zdobyła w Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie na specjalności: Zootechnika i Rybactwo. Dr Judycka pracuje jako adiunkt w Zakładzie Biologii Gamet i Zarodka w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, w którym […]

zdjęcie Monika
dr Monika Gawałko
Rozwiązania zdrowia mobilnego (ang. mobile health, mHealth) w wykrywaniu i leczeniu pacjentów z migotaniem przedsionków

Życiorys naukowy:  Dr Monika Gawałko uzyskała tytuł lekarza medycyny w 2018 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie w 2021 roku zdobyła tytuł doktora nauk medycznych. W styczniu 2020 roku rozpoczęła staż kliniczno-badawczy w Maastricht University Medical Center (Niderlandy) w dziedzinie kardiologii. We wspomnianym ośrodku, oprócz pracy klinicznej, wykonuje badania ze szczególnym uwzględnieniem mobilnych rozwiązań zdrowotnych […]

Start
zgłoszeń
8 marca
2023
Zakończenie
zgłoszeń
23 kwietnia
2023
Gala
23. edycji programu
listopad
2023