Stypendium programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki od 2001 roku przyznawane jest polskim badaczkom reprezentującym szeroko rozumiane nauki o życiu (nauki przyrodnicze, medyczne i nauki o zdrowiu, rolnicze, ścisłe czy inżynieryjno-techniczne m.in.: medycyna, biologia, fizyka, chemia i biotechnologia).

W tym roku kolejnych sześć utalentowanych kobiet dołączy do prestiżowego grona stypendystek programu.

Co warto wiedzieć?

W zależności od tego, na jakim etapie kariery naukowej jesteś, możesz ubiegać się o stypendium w jednej z trzech kategorii: magistranckiej, doktoranckiej i habilitacyjnej. Co więcej, możesz wykorzystać je na dowolny, wybrany przez siebie cel. Decyzja należy do Ciebie!

Zgłoś swój projekt badawczy i zdobądź:

  • stypendium habilitacyjne w wysokości 40 000 zł
  • stypendium doktoranckie w wysokości 35 000 zł
  • stypendium magistranckie w wysokości 25 000 zł

Dołącz do grona kobiet, które już dzisiaj zmieniają jutro. Zapoznaj się z regulaminem i aplikuj!

Aplikuj

Kto może ubiegać się o stypendium?

Oferta stypendialna jest skierowana do naukowczyń, które w roku wypłacania stypendium (2025: rok kalendarzowy bezpośrednio następujący po roku, w którym zostaną wybrane stypendystki) nie ukończyły 26 lat – w przypadku kategorii magistranckiej, 32 lat – w przypadku kategorii doktoranckiej oraz 40 lat – w przypadku kategorii habilitacyjnej.

Jeżeli w trakcie swojej pracy naukowej przebywałaś na urlopie macierzyńskim przysługuje Ci prawo wydłużenia wyznaczonej granicy wiekowej o dodatkowe dwa lata na każde dziecko. Powinnaś wówczas dostarczyć zaświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim podpisane przez kierownika jednostki administracyjnej kształcącej lub zatrudniającej.

Pamiętaj o załącznikach!

Do formularza zgłoszeniowego załącz:

  • CV i kopię dyplomu
  • opinię promotora lub opiekuna naukowego
  • listę publikacji i kopie tych najważniejszych
  • opis dotychczasowych badań i planów na przyszłość

Dokumenty zgłoszeniowe powinny być przygotowane w języku angielskim (z wyjątkiem kopii dyplomów).

Nie zapomnij załączyć również zgody dziekana oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W związku z tym, że każda sekcja formularza pozwala na dołączenie jednego załącznika, jeśli dokumentów jest więcej prosimy o połączenie ich w jeden plik pdf.

Najważniejsze terminy

Okres nadsyłania zgłoszeń do 24. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki trwa od 8 marca do 5 maja 2024 roku. Po weryfikacji aplikacji, wnioski przejdą przez dwa etapy ewaluacji – będą poddane ocenie ekspertek, czyli laureatek poprzednich edycji programu oraz Jury, które wyłoni sześć laureatek. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada 2024 roku.

Nie czekaj, aplikuj!

Aplikuj

Materiały do pobrania

Regulamin

Zgoda dziekana

Zgoda na przetwarzenie danych osobowych

Kontakt

W razie pytań związanych z aplikacją prosimy o kontakt:

Paulina Fajtek, [email protected]

Dorota Graczykowska, [email protected]