dr Natalia Małek-Chudzik na European Talent Fair
dr Natalia Małek-Chudzik na European Talent Fair
Dr Natalia Małek-Chudzik na konferencji EuroScience Open Forum 

Dr Natalia Małek-Chudzik, stypendystka programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki z 2015 roku, wystąpiła na konferencji EuroScience Open Forum. Badaczka uczestniczyła w dyskusji panelowej oraz poprowadziła warsztaty pod tytułem „Academia is a woman, but Dean is still a man”. 


Podczas swojego wystąpienia, naukowczyni omówiła rosnącą obecność kobiet na uczelniach, które stanowią połowę doktorantów i dominują wśród absolwentów, ale są niedoreprezentowane na wyższych stanowiskach. Porównała kariery kobiet w nauce do biegu przez płotki, wskazując na liczne przeszkody zawodowe i prywatne. Podkreśliła, że pandemia pogłębiła istniejące nierówności w środowisku akademickim. Zwróciła również uwagę na konieczność zmiany myślenia, aby przyszłe pokolenia kobiet mogły efektywnie osiągać najwyższe stanowiska. 

Wystąpienie dr Natalii Małek-Chudzik stanowiło ważny głos w debacie na temat przyszłości kobiet na uczelniach i konieczności wprowadzenia zmian, które umożliwią im pełne wykorzystanie swojego potencjału. 


Powrót