For Women in Science International Awards 2024
For Women in Science International Awards 2024
Nagrody Fundacji L’Oréal i UNESCO po raz kolejny trafiły do najlepszych badaczek reprezentujących nauki przyrodnicze

Podczas 26. ceremonii wręczenia międzynarodowych nagród L’Oréal-UNESCO For Women in Science Awards pięć badaczek zostało uhonorowanych za wyjątkowe badania w dziedzinie nauk przyrodniczych i ochrony środowiska. Szczególnie doceniono ich znaczący wkład w rozwiązywanie globalnych wyzwań z zakresu zdrowia publicznego, obejmującymi walkę z rakiem, chorobami zakaźnymi takimi jak malaria i polio, oraz schorzeniami przewlekłymi, m.in. z otyłością, cukrzycą i epilepsją. 

26 lat wzmacniania pozycji kobiet w nauce

Podczas uroczystości, w której udział wzięli przedstawiciele świata nauki, uniwersytetów, liderzy opinii, politycy oraz organizacje promujące równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet, świętowano niezwykły wkład badaczek w rozwój nauki. Wydarzenie podkreśliło znaczenie ich osiągnięć i nieocenioną rolę w postępie naukowym.

Ceremonia rozdania nagród rozpoczęła się od przemówień inauguracyjnych Jean-Paula Agona, prezesa Fundacji L’Oréal, oraz Audrey Azoulay, dyrektor generalnej UNESCO. Oboje podkreślili swoje wieloletnie i zdecydowane zaangażowanie w wspieranie kobiet w nauce, zwracając uwagę na potrzebę intensyfikacji działań w tej dziedzinie. Mimo licznych inicjatyw, kobiety nadal stanowią mniejszość w naukowych zawodach i wśród laureatów prestiżowych nagród, co pokazuje, że postęp w zakresie równouprawnienia w nauce jest wciąż niewielki.

Główna prelegentka wydarzenia, dr Nadia Nadim – znana międzynarodowa piłkarka, lekarka i ambasadorka UNESCO ds. edukacji dziewcząt i kobiet wygłosiła inspirujące przemówienie. Zaapelowała o wprowadzenie zmian, które umożliwią dziewczętom i kobietom zdobywanie edukacji, świadome budowanie własnego życia, kształtowanie swojej teraźniejszości i przyszłości oraz cieszenie się wolnością.[1]

Obecnie, według danych UNESCO, kobiety nadal stanowią zaledwie jedną trzecią naukowców na świecie (33%)1. Co więcej, przeszkody stojące na drodze kobiet do osiągnięcia najwyższych szczebli kariery pozostają rzeczywistością – tylko jedna czwarta stanowisk kierowniczych w nauce jest zajmowana przez kobiety w Europie2. Od czasu ustanowienia Nagród Nobla w dziedzinie nauki w 1901 roku przyznano je tylko 25 laureatkom.3  

Już od 26 lat Fundacja L’Oréal i UNESCO wspólnie działają na rzecz promowania równości płci w nauce. Ich inicjatywy, takie jak międzynarodowe nagrody For Women in Science i programy Young Talents, obejmujące ponad 140 krajów, rzucają światło na kobiety-naukowców i przyczyniają się do przebicia ,,szklanego sufitu” w nauce. 

LAUREATKI KONKURSU L’ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE INTERNATIONAL AWARD 2024 


LAUREATKA AFRYKI I PAŃSTW ARABSKICH 

Professor Rose LekeProfesor Rose Leke – Immunologia 

Była Kierowniczka Katedry Chorób Zakaźnych i Immunologii na Wydziale Medycyny i Nauk Biomedycznych oraz Była Dyrektorka Centrum Biotechnologii na Uniwersytecie w Yaoundé 1 w Kamerunie. 

Dr Leke jest nagradzana za jej wybitne badania i pionierskie inicjatywy na rzecz poprawy skuteczności leczenia malarii związanej z ciążą, eliminacji polio i usprawnienia programu szczepień w Afryce, a także za wysiłki na rzecz rozwoju ścieżki kariery młodych naukowców. Działalność dr Leke na arenie krajowej, regionalnej i globalnej wywarła ogromny wpływ na zdrowie publiczne w jej rodzimym Kamerunie i na całym kontynencie afrykańskim. Dla wielu jest wzorem do naśladowania i ambasadorką młodych naukowczyń. 


LAUREATKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ I KARAIBÓW 

Professor Alicia KowaltowskiProfesor Alicia Kowaltowski – Biochemia 

Profesor Biochemii, Uniwersytet w São Paulo, Brazylia

Dr Kowaltowski została nagrodzona za fundamentalny wkład w badania nad biologią mitochondriów, które są „głównym źródłem energii komórkowej, pełniąc rolę swoistych baterii”. Jej praca była kluczowa dla zrozumienia wpływu metabolizmu energetycznego na choroby przewlekłe, takie jak otyłość i cukrzyca, a także na proces starzenia się. Jej dotychczasowe osiągnięcia jako badaczki i mentorki stanowi inspirację dla młodych naukowców. Dodatkowo, jej zaangażowanie w promowanie nauki w Ameryce Łacińskiej jest nieocenione. 


LAUREATKA AMERYKI PÓŁNOCNEJ 

Professor Nada JabadoProfesor Nada Jabado – Genetyka ludzka 

Profesor, Wydziału Pediatrii i Genetyki Ludzkiej, Kanadyjska Katedra Badawcza Poziomu 1 w Onkologii Pediatrycznej, Uniwersytet McGill, Kanada 

Dr Jabado została nagrodzona za odkrycie defektów genu odpowiedzialnych za agresywne nowotwory mózgu u dzieci. Jej przełomowe odkrycie pierwszych mutacji histonów, nazywanych onkohistonami, wywołało rewolucję w dziedzinie badań nad rakiem. Dzięki swoim innowacyjnym badaniom i skutecznemu zarządzaniu globalną siecią badawczą, Dr Jabado zmieniła podejście medycyny do leczenia nowotworów u dzieci, rozwijając zarówno mechanizmy diagnostyczne, jak i metody leczenia klinicznego młodych pacjentów. 


LAUREATKA AZJI I PACYFIKU 

Professor Nieng YanProfesor Nieng Yan – Biologia strukturalna 

Profesor Uniwersytetu, Szkoły Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Tsinghua; Założycielka i Prezeska Akademii Badań i Tłumaczenia Medycznego w Szenzhen; Dyrektorka Laboratorium Zatoki Szenzhen, Chiny 

Dr Yan została nagrodzona za odkrycie struktury atomowej wielu białek błonowych, które pośredniczą w przepływie jonów i cukrów przez błonę komórkową, Dzięki temu dowiedziała się, jakie mechanizmy rządzą transportem między błonami. Jej wybitne badania przyczyniły się do wykrycia wielu zaburzeń, takich jak epilepsja i arytmia, a także wpłynęły na poprawę leczenia zespołu bólu. Dr Yan jest autorytetem w swojej dziedzinie i inspiracją dla badaczek na całym świecie. Jest także orędowniczką równości płci w obszarze badań i edukacji naukowej. 


LAUREATKA EUROPY 

Professor Geneviève AlmouzniProfesor Geneviève Almouzni – Biologia molekularna 

Dyrektorka ds. Badań z Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNRS) w Instytucie Curie, Francja 

Dr Almouzni została nagrodzona za swój przełomowy wkład w wyjaśnienie, w jaki sposób DNA jest łączone z białkami wewnątrz jądra komórkowego. Jej pionierska praca w dziedzinie epigenetyki pogłębiła zrozumienie tego, w jaki sposób tożsamość komórki jest definiowana podczas normalnego rozwoju i w jaki sposób jest zakłócona przez raka. Jej imponujące osiągnięcia w prowadzeniu badań, kształceniu kolejnych pokoleń naukowców oraz promowaniu roli kobiet w nauce stanowią źródło inspiracji. 


Fondation L’Oréal / Mat Baudet – Julien Knaub posiadają prawa autorskie do zdjęć. 

[1] UNESCO Science Report: the Race Against Time for Smarter Development (chapter 3)

2 SheFigures

3 Nobel Foundation


Powrót