Nagrody Fundacji L’Oréal i UNESCO w tym roku trafiły do światowej klasy badaczek reprezentujących nauki przyrodnicze

Po raz 22. Fundacja L’Oréal i UNESCO doceniły wkład kobiet w rozwój współczesnej nauki i uhonorowały For Women in Science Award pięć wyjątkowych naukowczyń z różnych regionów świata. Tegoroczne laureatki nagrodzono w dziedzinie nauk przyrodniczych: biotechnologii, ekologii, epigenetyce, epidemiologii i infekcjologii. Każda z pięciu laureatek otrzyma 100 000 euro. Ponadto do grona wyróżnionych dołączyło także 15 obiecujących badaczek z całego świata wyróżnionych tytułem Internetional Rising Talents.
 
Na całym świecie kobiety nadal stanowią tylko 29% badaczy. Chociaż liczniej reprezentują niektóre dyscypliny, szklany sufit pozostaje rzeczywistością. Głównie dlatego mężczyźni zajmują 89% wyższych stanowisk akademickich w Europie, a tylko 3% Nagród Nobla w dziedzinie nauk ścisłych przyznano kobietom. Raport Komisji Europejskiej z 2018 roku dotyczący obecności kobiet i mężczyzn w nauce wskazuje na to, iż kobiety częściej kończą studia licencjackie czy magisterskie niż mężczyźni, jednak zdecydowanie rzadziej decydują się kontynuować naukę na studiach doktoranckich. Z drugiej strony liczba kobiet zatrudnionych na stanowiskach naukowych lub inżynieryjnych w latach 2013 – 2017 stale rosła; średnio o 2,9 % rocznie.
 
Założona w 1998 r. i zarządzana przez Fundację L’Oréal we współpracy z UNESCO inicjatywa For Women in Science, to program naukowy, mający na celu poprawę reprezentacji kobiet w nauce, zwiększenie świadomości ich talentów i zainspirowanie większej liczby kobiet do pracy w nauce, ponieważ świat potrzebuje nauki, a nauka potrzebuje kobiet. W ciągu ostatnich 22 lat program wsparł i podniósł prestiż ponad 3500 naukowczyń ze 118 krajów. Każdego roku prawie 260 utalentowanych młodych badaczek jest wspieranych za pośrednictwem krajowych i regionalnych programów For Women in Science. Jednym z nich jest Polska.
 
Laureatki L’Oréal-UNESCO For Women in Science Awards 2020
 
Laureatka z Afryki i państw arabskich – Profesor Abla Mehio Sibai
 
Została doceniona za pionierskie badania i rzecznictwo na rzecz poprawy zdrowego starzenia się w krajach o niskim i średnim dochodzie oraz ich wpływu na zdrowie i programy polityki społecznej.
 
Laureatka z Azji i Pacyfiku – Doktor Firdausi Qadri
 
Wyróżniona za wybitną pracę w zrozumieniu i zapobieganiu chorobom zakaźnym, dotykającym dzieci w krajach rozwijających się oraz promowanie wczesnej diagnostyki i szczepienia przynoszących globalny wpływ na zdrowie.
 
Laureatka z Europy – Profesor Edith Heard
 
Nagrodzona za podstawowe odkrycia dotyczące mechanizmów rządzących procesami epigenetycznymi, które pozwalają ssakom regulować prawidłową ekspresję genów i są niezbędne do życia.
 
Laureatka z Ameryki Łacińskiej – Profesor Esperanza Martínez-Romero
 
Uhonorowana za pionierską pracę nad wykorzystaniem przyjaznych dla środowiska bakterii do wspierania wzrostu roślin w celu zwiększenia wzrostu wydajność rolnictwa i ograniczone zużycie nawozów chemicznych.
 
Laureatka z Ameryki Północnej – Profesor Kristi Anseth
 
Wybrana za wybitny wkład w łączenie inżynierii i biologii w opracowywaniu innowacyjnych biomateriałów, które pomagają w regeneracji tkanek i dostarczaniu leków.
 
L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki także nagradza wybitne badaczki
 
Polska była pierwszym krajem, w którym zorganizowano lokalną edycję globalnej inicjatywy For Women in Science. Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje corocznie niezależne grono Jury. Przez 19 edycji programu wyróżniono łącznie 99 polskich kobiet naukowców. Roczne stypendia przyznawane są w trzech kategoriach: habilitacyjnej (35 000 zł), doktoranckiej (30 000 zł) oraz magistranckiej (20 000 zł), odpowiednio na poszczególnych etapach przygotowywania rozprawy habilitacyjnej, doktorskiej lub pracy magisterskiej. Stypendia stanowią nagrodę za dotychczasowy wkład badaczek w rozwój nauki oraz pasję i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Wszystkie stypendystki programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki,  prowadzonego we współpracy z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Akademią Nauk otrzymują także stypendia konferencyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki którym promują swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych. Wyróżnione badaczki są aktywnymi propagatorkami idei zaangażowania kobiet w badania naukowe wśród szerokiej opinii publicznej i w mediach. Nabór zgłoszeń do tegorocznej, jubileuszowej edycji trwa do 30 kwietnia. Aplikacje można składać poprzez stronę http://lorealdlakobietinauki.pl/
 
Stypendystki edycji krajowych prócz rocznych stypendiów mają szansę na międzynarodowe wyróżnienia: nagrodę International Rising Talents (w ich gronie są już trzy Polki: dr hab. Bernadeta Szewczyk – 2016 rok, dr hab. Joanna Sułkowska – 2017 rok oraz dr Agnieszka Gajewicz – 2018 rok) oraz L’Oréal-UNESCO Award, przyznawane co roku w Paryżu w ramach For Women in Science Week 5 laureatkom, których odkrycia dostarczają odpowiedzi na kluczowe problemy ludzkości.


Powrót