www
Raport „Piękne umysły – rola kobiet w świecie nauki”

W L’Oréal wiemy, że różnorodność zespołów badawczych buduje jakość nauki. Uważamy, że kobiety nie tylko mogą, lecz powinny angażować się w działalność badawczą i rozwijać swój potencjał na polu naukowym. Jednak mimo zachodzących zmian społecznych i rosnącej roli kobiet w środowisku naukowym, odsetek kobiet-naukowców wciąż pozostaje niski. Dlaczego tak się dzieje?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Raporcie „Piękne umysły – rola kobiet w świecie nauki”, który ilustruje sposób postrzegania kobiet-naukowców przez polskie społeczeństwo i pokazuje, że w dalszym ciągu są one oceniane stereotypowo.

Zachęcamy do lektury!

Pobierz


Powrót