Stypendystki 21. edycji Programu L'Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki
Piękne umysły przyszłości – wybitne naukowczynie nagrodzone w Programie L’ORÉAL-UNESCO DLA KOBIET I NAUKI

Sześć polskich badaczek otrzymało wyróżnienie w 21. edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Stypendystki programu prowadzą nowatorskie badania w dziedzinie nauk o życiu, poszukując skutecznych metod walki z często nieuleczalnymi chorobami. Ostra białaczka, glejaki, choroby poliglutaminowe czy reumatoidalne zapalenie stawów to wybrane obszary badań, które dają nadzieję na opracowanie skutecznych terapii. Wszystkie nagrodzone naukowczynie cechuje niezwykła determinacja, ambicja i pracowitość. Ich osiągnięcia pokazują, że nauka powinna korzystać ze wszystkich talentów, niezależnie od płci.

W tym roku, po raz kolejny, Jury Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, złożone z wybitnych przedstawicielek i przedstawicieli polskiej nauki, pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej, spośród najlepszych aplikacji wyróżniło 6 projektów, przyznając ich autorkom: 3 stypendia habilitacyjne po 35 000 zł, 2 stypendia doktoranckie po 30 000 zł i stypendium magisterskie w wysokości 20 000 zł. Do prestiżowego grona stypendystek Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki dołączyły:

  • KATEGORIA MAGISTERSKA: mgr Monika Gońka, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • KATEGORIA DOKTORANCKA: mgr Magdalena Dąbrowska, Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk w Poznaniu; mgr inż. Natalia Ochocka-Lewicka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Polska Akademia Nauk w Warszawie
  • KATEGORIA HABILITACYJNA: dr Marzena Ciechomska, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie; dr Agata Szade, Zakład Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; dr Karolina Mikulska-Rumińska, Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Naszym celem jest wspieranie kobiet we wszystkich obszarach, w których potrzebują pomocy w wykorzystaniu i rozwijaniu swojego potencjału, ale także we wszystkich miejscach, w których kobiety osiągają sukces i łamią stereotypy, pokazując swoją niezwykłą siłę, charyzmę i charakter. Nadsyłane aplikacje pokazują, że liczba badaczek stale rośnie, co utwierdza nas w przekonaniu, że Program jest ważną i potrzebną społecznie inicjatywą. Jesteśmy dumni z osiągnięć młodych polskich badaczek i życzymy im wielu sukcesów w karierze naukowej – powiedział Niels Westerbye Juhl, Prezes Zarządu L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie, podczas uroczystości wręczenia nagród. 

Program Dla Kobiet i Nauki służy wsparciu talentów wybitnych badaczek i zwróceniu uwagi na ich osiągniecia. Zarówno polski projekt, jak i międzynarodowa współpraca między L’Oréal i UNESCO jest wspaniałym przykładem społecznego zaangażowania biznesu, wynikającego z dbałości o rozwój badań naukowych. Wysoki poziom konkursu był szeroko odnotowany we wcześniejszych latach, gdy laureatki sięgały po lokalne i międzynarodowe wyróżnienia. Będziemy obserwować dalsze sukcesy tegorocznych stypendystek i jestem pewien, że będzie ich dużo – powiedział prof. Michał Kleiber, przewodniczący Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, partnera programu w Polsce.

Patrzę na młode naukowczynie z olbrzymią nadzieją, licząc na to że zmienią nie tylko naukę, ale część z nich będzie solidarnie walczyć o pozycję kobiet w nauce w Polsce i na świecie. Droga, którą wybrały jest niezwykła i mają przed sobą liczne przygody naukowe. Nauka jest bowiem jak wielka kostka Rubika, którą naukowczynie i naukowcy wciąż kręcą, dokonując przełomowych odkryć – powiedziała prof. Katarzyna Turnau z polskiej Akademii Nauk, partnera programu Dla Kobiet i Nauki.

W tym roku do programu aplikowały 132 kandydatki. Zgłoszone projekty naukowe obejmowały nauki o życiu i środowisku, nauki inżynieryjne i technologiczne, nauki formalne oraz nauki fizyczne. Po ich szczegółowej, trzyetapowej analizie, wyłoniono stypendystki 21. edycji programu. Niesłabnące zainteresowanie udziałem w programie po raz kolejny potwierdza, że młode kobiety, poszukują wsparcia, aby rozwijać swój potencjał na polu naukowym. Dotychczas, w ramach programu w Polsce nagrodzono 111 wybitnych naukowczyń.

Stypendystki Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki udowodniły, że mają ogromny potencjał i dzięki swojej determinacji oraz przy wsparciu rodziny, uczelni czy programów stypendialnych, potrafią go znakomicie wykorzystać. To natomiast przekłada się na jakość nauki i korzyści dla całych społeczeństw. Badania tegorocznych stypendystek pokazują, że kobiety mają siłę, aby zmieniać świat i wpływać na poprawę jakości życia osób cierpiących na często nieuleczalne choroby – powiedziała prof. dr hab. Ewa Łojkowska, przewodnicząca Jury Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.


Powrót