Fot. L’Oréal_Justyna Chałubińska-Fendler
Justyna Chałubińska-Fendler

Miejsce wykonywania pracy doktorskiej:
Stacjonarne Studium Doktoranckie przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Badania Justyny Chałubińskiej dotyczą skutków ubocznych radioterapii występujących w zdrowych płucach, które pojawiają się zwykle po zakończeniu radioterapii u chorych na raka płuca, kiedy nie można już wpłynąć na zmiany w leczeniu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo radioterapii chorych, dr Justyna Chalubińska skupia się na poszukiwaniu wczesnych biomarkerów uszkodzeniach płuc związanych z radioterapią z surowicy krwi oraz zmianami w teksturze obrazu, które w przyszłości mogłyby pomóc lepiej zoptymalizować leczenie w trakcie jego trwania. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, ESTRO i ASTRO. Odbyła kursy szkoleniowe w Irlandii, Hiszpanii, Belgii i Polsce. Jest autorką 18 prac oryginalnych. W trakcie studiów na Wydziale Lekarskim trzykrotnie była stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia. Od 2013 roku współpracuje z Harvard Medical School w Bostonie w ramach projektu badawczego Translational Pilot Grant. Jest też kierownikiem dwóch innych projektów badawczych. W wolnym czasie uczy się jeździć konno.


Powrót