Fot. L’Oréal_Agata Bielecka-Dąbrowa
Agata Bielecka-Dąbrowa

Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej:
Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zakład Nadciśnienia Tętniczego

Wykorzystując aparaturę medyczną i biomarkery opracowuje metody służące wczesnemu rozpoznaniu niewydolności serca pozwalające przewidzieć rokowanie, wybranie optymalnej terapii i wskazanie, czy nie ma powikłań ze strony innych narządów. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Nadciśnienia Tętniczego i niezależnym konsultantem w dziedzinie kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi. Jest laureatką Nagród Zespołowych Pierwszego Stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za cykle publikacji w 2010, 2012, 2013 roku i dwóch nagród w 2014 roku oraz Nagrody Zespołowej Ministra Zdrowia za cykl publikacji w 2011 roku. Jej dorobek naukowy obejmuje 56 publikacji pełnotekstowych. Zajmuje się też redakcją tekstową miesięcznika Farmakoekonomika szpitalna. Wolny czas poświęca swojej dwuletniej córeczce. Poza tym interesuje się ekologicznym ogrodnictwem i sadownictwem oraz gra na instrumentach klawiszowych. Jej największą pasją jest jednak medycyna praktyczna.


Powrót