ZYCIORYSY DKiN 2007 new
Aleksandra Szczepankiewicz

Jako jedna z niewielu w Polsce prowadzi badania nad wpływem genów na skuteczność terapii u dzieci chorych na astmę. Wyniki jej pracy umożliwią indywidualny dobór leków dla chorego dziecka, co poprawi skuteczność leczenia i pozwoli zredukować jego koszty, którymi głównie obarczeni są rodzice.
Ola ma 28 lat, dziećmi chorymi na astmę zainteresowała się, ponieważ jest to najczęściej występujące schorzenie wieku dziecięcego. Poza genetyką pasjonuje ją nauka języków obcych. Teraz poznaje hiszpański, a z nim kulturę, literaturę i film tej strefy językowej, uczy się nawet flamenco.

Moja droga zawodowa
Praca naukowa jest moją pasją, o której myślałam już w liceum marząc o odkrywaniu szczepionek na nieuleczalne choroby lub opracowywaniu nowych metod diagnostycznych. Podziwiałam laureatów nagrody Nobla za ich ciężką pracę i niebywałe osiągnięcia. O wyborze kierunku studiów (biotechnologia) zadecydowało zamiłowanie do biologii i chemii oraz możliwości zastosowania odkryć biologii molekularnej i inżynierii genetycznej w służbie ludzkości. Rozwijając zainteresowania w tym kierunku odkryłam powołanie do pracy naukowej. Jego realizację umożliwiły mi studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, między innymi dlatego, że pozwalają łączyć pracę naukową ze współpracą z lekarzami (klinicystami), co jest tak istotne w naukach biologiczno-medycznych. Moim marzeniem zawodowym jest uruchomienie laboratorium badawczego, w którym możliwe będzie zarówno prowadzenie badań naukowych jak i wykorzystanie uzyskanych wyników w praktyce klinicznej.

Temat i cel moich badań

Prowadzone przeze mnie badania obejmują analizę wpływu polimorfizmów w genach związanych z mechanizmem działania leków stosowanych w terapii astmy i chorób alergicznych i mogą znaleźć zastosowanie w farmakogenetyce. Ich celem jest próba przewidywania odpowiedzi pacjenta na podawane leki po określeniu genotypu dla badanego wariantu genu. Ma to pomóc lekarzom w doborze odpowiedniej grupy leków i właściwej dla pacjenta dawki oraz wykluczenie z leczenia chemioterapeutyków, które u danego pacjenta mogą okazać się nieskuteczne lub wywoływać ciężkie objawy uboczne ze względu na obecność „niekorzystnego” genotypu. Jest to szczególnie istotne w minimalizacji objawów niepożądanych oraz zwiększeniu efektu terapeutycznego, będących podstawą zoptymalizowanego leczenia, dostosowanego do pacjenta.

Czy młodzi ludzie mają przyszłość w Polsce i mogą odnosić sukcesy?
W Polsce wybór pomiędzy karierą naukowca a pracą w sektorze prywatnym jest niezwykle trudny, nie tylko ze względu na niedostateczne dofinansowanie laboratoriów badawczych i nowoczesnych technologii, ale również w aspekcie zarobkowym. Dużo prostsze wydaje się podjęcie dobrze płatnej pracy w firmie prywatnej lub wyjazd zagranicę na stypendium doktoranckie lub staż po doktoracie, gdzie można łączyć swoje zainteresowania z godziwym zarobkiem. Jednak praca naukowa w Polsce oraz osiąganie mniejszych lub większych sukcesów jest możliwa i mam nadzieję, że mój przykład zachęci przyszłych naukowców do pozostania w kraju, co jest niezbędne dla rozwoju zaplecza naukowo-badawczego w Polsce.

Miejsce kobiet w nauce i ich szansa na karierę zawodową.
Sądzę, że nauki biologiczno-medyczne są obecnie w znacznej mierze domeną kobiet, pomimo faktu, że niełatwo jest pogodzić pracę naukowca z obowiązkami domowymi. Praca ta wiąże się z wieloma wyrzeczeniami, jednak mimo wszystko jest wymarzonym zawodem dla wielu kobiet obdarzonych chęcią odkrywania czegoś nowego. Zdolność do poświęceń i wytrwałość są, obok kreatywności i inteligencji, bardzo cennymi cechami kobiety naukowca, a osiąganie sukcesów jest przede wszystkim wynikiem ciężkiej pracy, a nie tylko przebłyskiem geniuszu.

Czym jest dla mnie stypendium L’Oréal Polska?
Stypendium jest dla młodego naukowca nie tylko nobilitacją i nagrodą, ale też szansą na uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz specjalistycznych szkoleniach, co nie zawsze jest możliwe ze względów finansowych (braku środków finansowych w macierzystej jednostce naukowej). W pracy naukowej bardzo istotna jest współpraca z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą, co umożliwia dostęp do zaawansowanych technologii i ich wykorzystanie w kraju.


Powrót