aneta-balcerczyk
Aneta Balcerczyk

Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej:
Katedra Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego

Zainteresowania naukowe Anety Balcerczyk skupiają się wokół poszukiwań epigenetycznych mechanizmów regulacji procesu angiogenezy, wpływu hiperglikemii na funkcje komórek, głównie śródbłonka naczyniowego oraz zagadnień stresu oksydacyjnego na poziomie komórkowym.

Aneta Balcerczyk jest absolwentką studiów biologicznych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Biofizyki Molekularnej UŁ.

Dwukrotnie była laureatką programu „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W ramach stypendium Human Frontier Science Program Organization oraz programu „Kolumb” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej odbyła 3-letni staż w Melbourne. Jej dorobek naukowy obejmuje 38 publikacji. Uczestniczyła również w kilku projektach badawczych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitet Badań Naukowych. Ponadto była recenzentem projektów badawczych programu „Horizon 2020” i konkursu NCN, a także artykułów naukowych, czasopism zagranicznych i polskich.

Wolny czas często spędza aktywnie, biegając, również na długie dystanse. Lubi również podróżować, czytać książki, słuchać muzyki. Jest również miłośniczką kina, zwłaszcza alternatywnych i europejskich produkcji.


Powrót