Dr Anna Michalska
Anna Michalska

Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej:

Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Życiorys naukowy: Jest absolwentką biotechnologii wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2009 roku obroniła pracę doktorską w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. W latach 2009-2011 odbyła 18-miesięczny staż podoktorski na Uniwersytecie Badań Stosowanych (University of Applied Sciences and Arts, Western Switzerland, HES-SO Valais-Wallis; Sion) w Szwajcarii w ramach stypendium SCIEX. Dr Anna Michalska odbyła również szereg staży naukowych m.in. na Uniwersytecie Miguela Hernandeza (Hiszpania), Norweskim Uniwersytecie Technologicznym (Norwegia), Uniwersytecie Stanforda (Stany Zjednoczone), biorąc udział w programie TOP500 Innovators finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz w Institute of Industrial Fermentations – CSIC (Hiszpania) i na Uniwersytecie Hacettepe w Turcji. Dr Anna Michalska jest autorką 35 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz dwóch rozdziałów w książkach. Jest laureatką nagród naukowych m.in. „Pro Scienta et Vita”. W ciągu 5 ostatnich lat jej badania zostały 7-krotnie nagrodzone na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Dr Anna Michalska jest również stypendystką programu „Start” Fundacji Nauki Polskiej, laureatką stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców przyznawanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest zaangażowana jako kierownik i uczestnik kilku projektów badawczych. Obecnie kieruje grantem przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Praca badawcza: Dr Michalska prowadzi pionierskie w skali kraju badania nad opracowaniem obróbki wstępnej i doborem odpowiedniego sposobu suszenia dla owoców popularnych w Polsce tj. jabłka, śliwki, czarnej porzeczki, aronii i żurawiny. Przy współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi Europy została opracowana technologia, która pozwala na otrzymanie proszków owocowych o pożądanej zawartości związków biologicznie aktywnych. Proszki te o potencjalnym działaniu prozdrowotnym mogą być alternatywą dla stosowanych powszechnie w przemyśle spożywczym sztucznych dodatków czy suplementów. Dr Michalska dowiodła, że zastosowanie innowacyjnych kombinacji suszenia, łączące metody tradycyjne i nowoczesne, może zminimalizować utratę naturalnych związków bioaktywnych w produkcie.

Droga do kariery naukowca: Od szkoły podstawowej jej życie związane było ze sportem: najpierw gimnastyka sportowa, potem tenis, badminton. Wybrała jednak naukę ze względu na większe możliwości rozwoju. Pisanie pracy magisterskiej upewniło ją w tym przekonaniu. Temat, nad którym pracowała (analiza związków biologicznie aktywnych, czyli tych wpływających pozytywnie na zdrowie człowieka w zbożach) tak bardzo ją zafascynował, że postanowiła rozwijać swoją pasję w kierunku proszków owocowych.

Zainteresowania pozanaukowe: W wolnym czasie uwielbia podróżować oraz spędzać czas z bliskimi. Jej pasją jest muzyka oraz snowboard. Jest również miłośniczką kina.


Powrót