dr Anna Muszewska
Anna Muszewska

Życiorys naukowy: Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku biotechnologia. Doktorat realizowała w Zakładzie Genetyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, równolegle z inżynierią oprogramowania w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania przy Instytucie Badań Systemowych PAN. Po obronie rozprawy doktorskiej wygrała konkurs na staż podoktorski w programie TEAM FNP w ICM UW (obecnie Centrum Nowych Technologii UW) oraz staż w Instytucie Maxa Plancka w Lipsku. Od 2013 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Biochemii Drobnoustrojów IBB PAN. Dr hab. Muszewska jest współautorką prawie 30 publikacji naukowych opublikowanych w międzynarodowych pismach. Kierowała 3 grantami oraz uczestniczyła w licznych międzynarodowych współpracach naukowych. Jest laureatką m.in. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców oraz Marshall Memorial Fellowship z The German Marshall Fund of the United States (GMF).

Praca badawcza i jej znaczenie: Celem projektu naukowego Muszewskiej jest odkrycie, w jaki sposób genomy grzybów przyczyniają się do wszechstronności i zdolności adaptacyjnych tych organizmów zarówno do celów przemysłowych, jak i medycznych. Muszewska prowadzi porównawcze badania genomowe i interpretuje obserwowane zależności z uwzględnieniem ekologii i klasyfikacji taksonomicznych organizmów. Badaczka dużą uwagę poświęca badaniom enzymów związanych ze zdolnościami adaptacyjnymi grzybów. Obecnie intensywnie pracuje nad porównawczą genomiką grzybów z rodzaju Mucorales, powodujących trudne do leczenia infekcje. Jej badania nie tylko pomagają lepiej zrozumieć zwyczaje  grzybów, ale mogą też rzucić nowe światło m.in. na to, jak przebiega infekcja grzybicza.

Gdyby nie została naukowcem to: Od 2012 Muszewska jest zaangażowana w ruch społeczny Obywatele Nauki. Gdyby nie pracowała w nauce, byłaby zapewne działaczką organizacji pozarządowej z obszaru praw człowieka, praw reprodukcyjnych lub praw zwierząt.

Zainteresowania pozanaukowe: Od 1993 trenuje Taekwon-Do ITF (z długą przerwą związaną z opieką nad dziećmi). Uspokaja ją wędrowanie po lesie i chodzenie po górach. Uwielbia dla kogoś gotować i czasem myśli o założeniu małej wegetariańskiej kawiarni z aromatyczną kawą.

Anna Muszewska o sytuacji kobiet badaczek i zmianach na rzecz różnorodnych pod względem płci zespołów badawczych:

Pomijanie osiągnięć kobiet w raportach i publikacjach, stereotypy związane z predyspozycjami do wykonywania danego zawodu i trudności w łączeniu ról życiowych związane często z brakiem równościowej partycypacji partnera w opiece nad dziećmi to nadal główne czynniki osłabiające rolę kobiet w nauce. Na swojej drodze spotkałam inspirujących i wspierających opiekunów naukowych płci obojga i nie mam wątpliwości, że im wiele zawdzięczam.

 


Powrót