lek. Beata Małachowska
Beata Małachowska

Życiorys naukowy: Lek. Beata Małachowska zaangażowała się w pracę naukową w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii po II roku studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jednak w kolejnym roku nawiązała kontakt z dr Wojciechem Fendlerem i po kilku miesiącach była już pod jego opieką jako studentka w projekcie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Projekt dotyczył rzadkich, genetycznych postaci cukrzycy u dzieci. Tematykę  tę  bada do dnia dzisiejszego w ramach doktoratu i dwóch grantów. Swój warsztat naukowy szlifowała wyjeżdżając na liczne staże naukowe m.in. do Japonii, Holandii, Tajlandii czy Meksyku. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymała m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego, prestiżowego Studenckiego Nobla w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Stypendium Miasta Łodzi dla doktorantów I roku i Stypendium Naukowe Fundacji Polpharmy. W 2014 roku została słuchaczką Studium Medycyny Molekularnej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a od 2015 roku jest doktorantką w Zakładzie Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Praca badawcza i jej znaczenie: Lek. Beata Małachowska w pełni zaangażowała się naukowo w badanie cukrzycy u dzieci. W 2011 roku dołączyła do zespołu prof. Wojciecha Młynarskiego, który prowadził pierwszy w Polsce screening genetyczny dzieci z podejrzeniem klinicznym występowania cukrzycy o podłożu monogenowym (z defektem pojedynczego genu). Dzięki temu programowi udało się zdiagnozować zespół HNF1B-MODY u kilku rodzin z całej Polski, identyfikując tym samym pierwszą taką grupę chorych w naszym kraju. Zaobserwowano wówczas unikalne zmiany w profilu metabolicznym tych pacjentów skłoniły zespół do dalszych badań. Obecnie zespół stara się wytłumaczyć, dlaczego mutacja w genie HNF1B prowadzi do powstania obserwowanych zmian metabolicznych a także odpowiedzieć na pytanie, czy zwiększone stężenie określonych metabolitów może przyczyniać się do powstawania objawów choroby. Jeśli hipotezy się potwierdzą, to istnieje szansa na opracowanie pierwszej terapii celowanej dla pacjentów z tym niezwykle rzadkim zespołem, któremu towarzyszą zaburzenia nerek.

Gdyby nie została naukowcem to: Najpewniej zgodnie z wykształceniem leczyłaby ludzi w szpitalu – prawdopodobnie na oddziale pediatrii, endokrynologii lub anestezjologii.

Zainteresowania pozanaukowe: Uwielbia podróżować – spakować plecak i wyruszyć daleko,
w nieznane, najlepiej na łono natury. Podróże dają jej wolność, otwartość umysłu i ciekawość świata, ale także bardzo potrzebny odpoczynek psychiczny i spojrzenie na problemy z zupełnie innej perspektywy.

Lek. Beata Małachowska o sytuacji kobiet badaczek i zmianach na rzecz różnorodnych pod względem płci zespołów badawczych:

Kobiety mają trudniej. Kropka. Myślę, że kluczowym elementem jest edukacja społeczeństwa poprzez przybliżanie sylwetek historycznych wielkich badaczek (nie tylko Marii Skłodowskiej-Curie), ale także promowanie obecnie działających kobiet w nauce, tak jak to robi L’Oréal. Mam nadzieję, że te działania zaowocują w przyszłości przekonaniem większej liczby dziewczyn, że mogą, a wręcz powinny walczyć o swoje marzenia i że jeśli tylko chcą to mogą wszystko.


Powrót