Fot. L’Oréal_Bernadeta Szewczyk
Bernadeta Szewczyk

Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej:
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Zakład Neurobiologii.

Praca naukowa dr hab. Szewczyk poświęcona jest zrozumieniu molekularnego podłoża depresji, wyjaśnianiu mechanizmów odpowiedzialnych za działanie leków przeciwdepresyjnych i poszukiwaniu nowych związków o właściwościach przeciwdepresyjnych. Obecnie jej celem jest określenie roli cynku w etiologii depresji, wskazanie mechanizmów leżących u podstaw przeciwdepresyjnego działania cynku z uwzględnieniem funkcjonalnej interakcji cynku z receptorem 5-HT1A oraz ocena możliwości zastosowania cynku jako czynnika zwiększającego efektywność leków przeciwdepresyjnych. W latach 2005-2007 odbyła staż podoktorski na uniwersytecie w Jackson, Missisipi, w Zakładzie Psychiatrii. W 2013 roku uzyskała dwa projekty grantowe: Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki. Jej dorobek naukowy stanowią 73 publikacje i 4 rozdziały w książce. Jest także recenzentem prac w kilku zagranicznych czasopismach naukowych. W Wolnym czasie poświęca się swojej rodzinie, opiekuje się dwójką dzieci i wspólnie z mężem trenuje taniec towarzyski.


Powrót