5
Dorota Słowińska-Klencka

Niemal od urodzenia, w 1967 roku, mieszkam w Łodzi. Tu ukończyłam szkołę podstawową i średnią – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika.
Czasy liceum wspominam z dużym sentymentem, spotkałam wówczas ludzi, którzy dotąd fascynują mnie swoją wiedzą i pasją, jednym z nich jest mój mąż Mariusz Klencki. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w łodzi ukończyłam w 1992 roku. W czasie V i VI roku poznawałam zagadnienia endokrynologii, wg indywidualnego toku studiów, pod opieką prof. dr n. med. Andrzeja Lewińskiego. Mój opiekun już wówczas zainteresował mnie rolą badania cytologicznego w diagnostyce różnych zmian patologicznych gruczołu tarczowego. Od ukończenia studiów w 1992 roku pracuję, wraz z mężem, absolwentem tej samej uczelni, w Instytucie Endokrynologii, w zespole prof. Lewińskiego. W ramach działalności dydaktycznej prowadzimy seminaria i zajęcia kliniczne z zakresu endokrynologii dla studentów Uniwersytetu Medycznego w łodzi (powstałego niedawno z połączenia dwóch Akademii Medycznych – „cywilnej i wojskowej”).

Dalszy kierunek mojej działalności naukowej wyznaczyło stypendium Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, które otrzymałam w 1992r. za projekt badań poświęcony opracowaniu morfometrycznej metody różnicowania nowotworów pęcherzykowych w ramach przedoperacyjnej diagnostyki gruczołu tarczowego. Badania dotyczące roli wspomaganej komputerowo analizy kariometrycznej w cytologii tarczycy stanowiły przedmiot mojej pracy doktorskiej, którą obroniłam w 1995 roku. W 1996 roku otrzymałam stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a w 1997 roku zostałam nagrodzona Nagrodą Ministra Zdrowia za cykl prac poświęcony ocenie wartości diagnostycznej badania cytologicznego tarczycy oraz przydatności metod wspomagających to badanie. W kolejnych latach, prowadziłam badania poświęcone ocenie wpływu wprowadzenia obligatoryjnego modelu profilaktyki jodowej na interpretację kliniczną wyników biopsji tarczycy.

Zajmowałam się także zagadnieniem optymalizacji wykorzystania rutynowej biopsji w diagnostyce przedoperacyjnej chorób tarczycy. Ponadto prowadziłam badania dotyczące metod wspomagających ocenę patomorfologiczną z wykorzystaniem wybranych technik cytometrycznych: kariometrii, cytofotometrii obrazowej, wieloczynnikowej analizy barwienia białek srebrochłonnych związanych ze strefami organizatorów jąderka. Zagadnienia te są przedmiotem mojej pracy habilitacyjnej.

Obecnie pracuję nad kwestią dotyczącą roli badania ultrasonograficznego i cytologicznego w diagnostyce małych, niemych klinicznie zmian ogniskowych tarczycy, badam też proces apoptozy w zmianach nowotworowych i chorobach autoimmunologicznych tarczycy. Mój mąż także pracuje naukowo, łączy zainteresowania informatyką i medycyną tworząc programy komputerowe wykorzystywane do analizy obrazu mikroskopowego. Jest w przededniu kolokwium habilitacyjnego. Mamy dwoje dzieci: 10-letniego Kubę i 4 – letnią Kaję. Naszą ulubioną porą dnia jest wieczór, a właściwie część nocy, który spędzamy słuchając wspólnie muzyki.


Powrót