Ewelina Król
Ewelina Król

Życiorys naukowy: Dr hab. Ewelina Król, bdc jeszcze na drugim roku studiów dołczyła do grupy prof. dr hab. Bogusława Szewczyka w Katedrze Wirusologii Molekularnej i rozpoczła zajcia indywidualne. Tematyka zwizana z białkami strukturalnymi wirusa zapalenia wtroby typu C była podstaw jej pracy magisterskiej. W 2004 r. rozpoczła realizacj doktorskiego projektu naukowego w ramach Studium Doktoranckiego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdaskiego. Za prac doktorsk została uhonorowana w 2012 roku nagrod Gdaskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdaska. Badaczka została m.in. laureatką projektu IUVENTUS PLUS finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego. W tym samym roku została adiunktem w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wówczas jej kolejny projekt został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. Badaczka za swoje osiągnięcia naukowe otrzymała wiele nagród: m.in. Indywidualne i Zespołowe Nagrody Rektora UG, Roczne Stypendium Naukowe dla Młodych Doktorów UG. Jest także laureatką prestiowego programu szkoleniowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego „TOP500 Innovators: Science-Management-Commercialization”, w ramach którego odbyła ponad 2 miesiczny sta na Stanford University w Dolinie Krzemowej w USA. Autorka dwóch patentów oraz wielu publikacji o zasięgu międzynarodowym w tym w prestiżowym czasopiśmie Trends in Biotechnology, uczestniczka konferencji krajowych i zagranicznych. Obecnie jest kierownikiem grantu LIDER finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz projektu badawczego SONATA finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Praca badawcza i jej znaczenie: Co roku Światowa Organizacja Zdrowia wydaje oświadczenia o nowych patogenach wirusowych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego, dla których nie istnieją na rynku preparaty szczepionkowe lub skuteczne leki. Obecnie wiele epidemii spowodowanych jest przez wirusy należące do rodziny Flaviviridae. Przedmiotem naukowych zainteresowań dr Eweliny Król są m.in. wirus zapalenia wątroby typu C (czynnik etiologiczny najczęstszych i niebezpiecznych chorób wątroby), wirus kleszczowego zapalenia mózgu (czynnik powodujący ciężką chorobę neurologiczną), wirus Zika (zakażenie jest szczególnie niebezpieczne dla kobiety w ciąży, prowadząc do ciężkich wad rozwojowych mózgu i innych wad wrodzonych). Ten ostatni, przenoszony przez komary wirus wywołuje chorobę zwaną gorączką Zika. Jeszcze do niedawna wirus ten powodował w większości bezobjawową infekcję, jednak w ostatnich latach liczba epidemii wywołana przez tego wirusa znacząco wzrosła. Tematyka badawcza pracy naukowej dr hab. Eweliny Król koncentruje się na opracowaniu skutecznych szczepionek nowej generacji, jak i innowacyjnych opcji terapeutycznych opartych na zaprojektowanych i zsyntetyzowanych związkach należących do inhibitorów procesu glikozylacji białek przeciwko ważnym ludzkim patogenom wirusowym z rodziny Flaviviridae.

Gdyby nie została naukowcem to:Myślę, że gdybym nie została naukowcem to z pewnością mogłabym być lekarzem lub farmaceutą.”

Zainteresowania pozanaukowe: „W czasie wolnym uprawiam kitesurfing. Pozwala mi na to moje miejsce zamieszkania – blisko miejscowości Rewa, która jest najlepszym miejscem w Polsce do uprawiania sportów wodnych i stanowi mekkę kitesurfingu. Moją pasją są także podróże. Bardzo często staram się łączyć te dwie pasje, uprawiając kitesurfing w dalekich zakątkach świata.”

Dr hab. Ewelina Król o sytuacji kobiet badaczek i zmianach na rzecz różnorodnych pod względem płci zespołów badawczych: „W dzisiejszych czasach obserwujemy coraz więcej młodych kobiet studiujących na kierunkach technicznych i ścisłych, które do niedawna zarezerwowane były wyłącznie dla mężczyzn. Coraz więcej kobiet zajmuje także ważne pozycje na uczelniach wyższych. Współczesne kobiety są silne i mądre, a dzięki swojej perfekcji i pracowitości, potrafią doskonale łączyć rolę matki i naukowca. Jednym z takich przykładów, który zawsze mnie inspiruje jest Maria Skłodowska-Curie, która jako pierwsza kobieta została wyróżniona Nagrodą Nobla.”   


Powrót