dr Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska
Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska

Życiorys naukowy: Pracę badawczą rozpoczynała w Zakładzie Chemii Medycznej i Mikrobiologii na Politechnice Wrocławskiej (2008). Następnie uzyskała tytuł magistra biotechnologii farmaceutycznej. Pracę doktorską realizowała w zakładzie Chemii Bioorganicznej Politechniki Wrocławskiej. Odbyła staż naukowy na Cambridge University w Anglii oraz staż podoktorski w renomowanym ośrodku Sanford-Burnham-Prebys Medical Discovey Institute w USA. Od 2017 roku jest adiunktem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Laureatka 18-tu krajowych i międzynarodowych nagród, w tym m.in. dla najlepszych doktorantów, stypendium START (FNP), Nagrody Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych Wybitnych Naukowców, nagrody Rektora Politechniki Wrocławskiej. Jest autorką ponad 22 publikacji w wiodących czasopismach naukowych i była uczestniczką kilkudziesięciu konferencji naukowych w kraju i na świecie.

Praca badawcza i jej znaczenie: Celem projektu naukowego dr Kasperkiewicz-Wasilewskiej są badania proteaz serynowych z grupy HeSP’s (ang. Haematopoietic Serine Proteases), do której należą proteazy neutrofilowe oraz granzymy. Proteazy to ważna grupa enzymów, ponieważ kontrolują wiele procesów biochemicznych zachodzących w żywych komórkach. Uczestniczą one m.in. w obronie organizmu przeciw patogenom, a także prowadzą do usunięcia nieprawidłowych komórek np. nowotworowych. Aktywność tych enzymów jest kontrolowana przez endogenne inhibitory, jednak czasami dochodzi do zaburzenia homeostazy (zdolności utrzymania równowagi w środowisku, w którym ciągle zachodzą procesy biologiczne) i wtedy enzymy wymykają się spod kontroli. Jest to jeden z czynników wielu chorób cywilizacyjnych, m.in. nowotworów i neutropenii. W swoich badaniach dr Kasperkiewicz-Wasilewska chce pogłębić wiedzę na temat lokalizacji i funkcji HeSP‘s w komórkach oraz mechanizmu ich działania w stanach fizjologicznych, jak i patofizjologicznych, aby wskazać różnice. Obecnie wiele funkcji enzymów jest niezbadana, co daje pole do przeprowadzania wnikliwych analiz.

Gdyby nie została naukowcem to: Nie potrafi wyobrazić sobie siebie w innej roli. Gdyby mogła cofnąć się w czasie, ponownie zostałaby naukowcem. Jest to dla niej nie praca, a wielka pasja.

Zainteresowania pozanaukowe: Poza nauką uwielbia tzw. backpacking, czyli zwiedzanie różnych zakątków świata z niewielkim plecakiem i naciskiem na poznawanie innych kręgów kulturowych oraz obserwowanie zwierząt w ich naturalnym środowisku.

Dr Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska o sytuacji kobiet badaczek i zmianach na rzecz różnorodnych pod względem płci zespołów badawczych:

 Muszę przyznać, że sytuacja kobiet na przestrzeni lat zdecydowanie się zmienia, mimo tego władze uczelni to wciąż w większości mężczyźni. Dawniej kobiety nie mogły nawet studiować, natomiast obecnie, moim zdaniem, do pewnego momentu różnice płci nie mają znaczenia. Największym problemem jest niewielka reprezentacja młodych kobiet na studiach technicznych i brak wiary w siebie. Zgodnie ze stereotypami, kobiety to humanistki. Całe szczęście jest wiele inicjatyw zachęcających młode dziewczyny do realizowania studiów na kierunkach ścisłych.


Powrót