Fot. L’Oréal_Edyta Brzóska-Wójtowicz
Edyta Brzóska-Wójtowicz

Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej:
Zakład cytologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Zajmuje się badaniem mechanizmów warunkujących regenerację mięśni szkieletowych i możliwościami wykorzystania komórek macierzystych dla poprawy tego procesu. Wykazała, że odpowiednio mobilizowanie komórki macierzyste obecne w organizmie lub te, które przeszczepia się do uszkodzonej tkanki mogą wspomagać jej rekonstrukcję. Jako stypendystka rządu Francuskiego odbyła staż w zakładzie Biologii Molekularnej i Komórkowej Rozwoju na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie w Paryżu. Jest laureatką kilku nagród, między innymi Nagrody Finałowej w ramach programu Nagrody Naukowe Polityki. Kierowała lub brała udział w 20 projektach badawczych. Poprzez wykłady dla uczniów szkół średnich, zajęcia przedszkolaków, czy prowadzenie zajęć w laboratoriach popularyzuje naukę. Jest recenzentką zagranicznych i polskich czasopism naukowych. W wolnym czasie uwielbia słuchać muzyki, czytać i podróżować. Wspólnie z dziećmi jeździ na rowerach, łyżwach i nartach. Lubi teatr, kino i koncerty.


Powrót