dr Joanna Gościańska
Joanna Gościańska

Życiorys naukowy: Dr Joanna Gościańska tytuł magistra w zakresie chemii uzyskała w 2005 roku a doktora w 2009. W trakcie studiów magisterskich i doktoranckich odbyła trzy staże naukowe w Laboratoire Catalyse et Spectrochimie w Caen (Francja). Obecnie jest adiunktem w Pracowni Chemii Stosowanej na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i kieruje grantem Sonata przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki oraz jest wykonawcą projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W swojej karierze zawodowej otrzymała szereg prestiżowych nagród m.in. MAXIMA CUM LAUDE dla najlepszych absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, stypendium Funduszu Rodziny Kulczyków, Stypendium Naukowe Miasta Poznania dla młodych badaczy, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców. Jej bogaty dorobek naukowy obejmuje niemal 100 publikacji, które ukazały się m.in. w czasopismach z listy filadelfijskiej.

Praca badawcza i jej znaczenie: Tematyka badawcza dr Gościańskiej koncentruje się wokół syntezy, modyfikacji i charakterystyki nanoporowatych sit molekularnych i tlenków metali, posiadających wiele unikatowych właściwości fizykochemicznych, elektrycznych oraz chemicznych, które pozwalają na ich szerokie możliwości aplikacyjne. Mezoporowate węgle cieszą się w ostatnich latach niesłabnącym zainteresowaniem wielu naukowców na całym świecie. Charakteryzują się one dobrze rozwiniętą powierzchnią właściwą, dużą objętością porów, obojętnością chemiczną, stabilnością mechaniczną i termiczną, jak również wysoką biokompatybilnością. Są one szeroko stosowane m.in. w katalizie, farmacji, magazynowaniu i przetwarzaniu energii, nanotechnologii oraz jako adsorbenty w procesach oczyszczania powietrza, wody i gazów przemysłowych. Zastosowanie materiałów węglowych jako nośników aktywnych substancji farmaceutycznych wpływa na poprawę ich biodostępności, pozwala zredukować liczbę efektów ubocznych, wydłuża czas ich obecności
i działania w organizmie.

Gdybym nie została naukowcem to: Gdyby nie była naukowcem zostałaby lekarzem – pediatrą, osobą, która pomagałaby dzieciom, pochylała się nad cierpiącymi i w ten sposób próbowała zmienić ich życie.

Zainteresowania pozanaukowe: Obecnie w czasie wolnym uwielbia czytać książki (przede wszystkim kryminały), słuchać muzyki oraz oglądać filmy. Jej pasją są również podróże, które zawsze dostarczają niepowtarzalnych i ciekawych wrażeń. Dodatkowo uwielbia prowadzić warsztaty tworzenia kosmetyków dla dzieci i młodzieży.

Dr Joanna Gościańska o sytuacji kobiet badaczek i zmianach na rzecz różnorodnych pod względem płci zespołów badawczych:

Dziś kobiety odzyskują swoją pozycję i choć często trudno im się wybić, bo nie docenia się ich siły umysłu, to właśnie one są podporą nauki, wpływają na jej rozwój i dzięki perfekcji oraz precyzji stopniowo wspinają się na szczyt. Łączą piękno z mądrością, pogodę ducha ze stopniowym dążeniem do celu, są jednocześnie matkami dzieci i matkami wynalazku. Tworzą nowy świat i nową rzeczywistość.


Powrót