joanna-sulkowska
Joanna Sułkowska

Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej:
Interdyscyplinarne Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski oraz Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Joanna Sułkowska w ramach swojej pracy habilitacyjnej bada mechanizmy zapętlania i ich wpływ na funkcje biologiczne białek używając narzędzi teoretycznych i doświadczalnych z pogranicza biofizyki, biochemii, ewolucji oraz działu matematyki – teorii węzłów. Białka są bardzo ważnymi składnikami natury. Po pierwsze są one podstawowymi budulcami życia, a zrozumienie ich własności jest ważne nie tylko dlatego, by zaspokoić naszą ciekawość świata, ale także aby przesunąć granice wiedzy w medycynie i poprawić jakość naszego życia. Po drugie, białka należą do styku mikroświata i makroświata, co czyni je obiektem zainteresowania wielu dyscyplin: biologii, chemii, biofizyki, bioinformatyki. Projekt ma charakter interdyscyplinarny i opiera się na ideach z tych różnych dziedzin. Innowacyjnym podejściem do tematu jest wykorzystanie narzędzi matematycznych: topologii i teorii węzłów.

Joanna Sułkowska ukończyła Wydział Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł doktora nauk fizycznych otrzymała w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Obecnie prowadzi badania w ramach pracy habilitacyjnej w Zakładzie Chemii Teoretycznej i Krystalografii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarnym Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych, CeNT, Uniwersytet Warszawski, którego jest kierownikiem. Jest także nauczycielem akademickim, opiekunem studentów na kierunkach międzywydziałowych. Prowadziła warsztaty dla młodzieży wybitnie uzdolnionej w ramach Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Joanna Sułkowska jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, m.in. w Nature S&MB, PNAS, JACS. Kierowała 7 grantami naukowymi m.in.: Ideas Plus MNiSW, Sonata Bis NCN, Homing FNP, oraz europejskim EMBO Installation grant. Odbyła staże naukowe w międzynarodowych ośrodkach badawczych, m.in. Vrije University, University of Lausanne w Szwajcarii, University of California San Diego w Stanach Zjednoczonych. Wygłosiła ponad 40 wykładów, w tym zaproszone wykłady m.in. w Isaac Newton Institute (Cambridge Univeristy), Nagoya University, Stony Brook (USA).

Ponadto rozwija i promuje interdyscyplinarne badania naukowe organizując międzynarodowe konferencje, szkoły letnie. W tym celu zdobyła 12 grantów m.in. z EMBO, American Biophysical Society, Visegrad, BIRS-Kanada. Jest członkiem komitetów organizacyjnych i naukowych międzynarodowych konferencji.

W wolnym czasie zwiedza świat, chodzi po górach oraz jeździ na nartach.


Powrót