5
Justyna Jółkowska

Urodziłam się 4 grudnia 1973 roku w Szubinie. Dzieciństwo spędziłam jednak w Bydgoszczy, gdzie skończyłam szkołę podstawową a następnie klasę o profilu biologiczno-chemicznym w V Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego. Odkąd pamiętam lubiłam nauki przyrodnicze. Nie wyobrażałam sobie aby zostać prawnikiem, lekarzem, czy na przykład ekonomistką, dlatego też po maturze postanowiłam zdawać na Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wiele zawdzięczam Rodzicom, którzy zawsze mnie wspierali i starali się, abym otrzymała dobre wykształcenie. Mam siostrę, która jest studentką V roku Politechniki Poznańskiej.

Czas studiów był jednym z najlepszych okresów w moim życiu. W trakcie ich trwania poznałam wiernych przyjaciół, którzy wspierają mnie radą i życzliwością po dziś dzień. Pierwsze tajniki biologii molekularnej odkryłam przygotowując pracę magisterską w Zakładzie Biochemii Biopolimerów, Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM, kierowanym przez Prof. dr hab. Jacka Augustyniaka. Praca dotyczyła charakterystyki genomów wybranych odmian pomidora metodą RAPD oraz analizy genu pokrewnego syntazie ACC z pomidora.

Po studiach zdecydowałam się na kontynuowanie nauki na Studiach Doktoranckich przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN i podjęłam pracę w Zakładzie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, w zespole Genetyki Molekularnej i Klinicznej kierowanym przez dr hab. Michała Witta. Jestem też słuchaczką Studium Medycyny Molekularnej z siedzibą w Warszawie.

Moja praca doktorska dotyczy badań molekularnych chimeryzmu komórkowego oraz ekspresji genu EVI1 u dzieci chorych na białaczki, poddanych chemioterapii i/lub allogenicznej transplantacji szpiku kostnego (allo-TSK). Badania prowadzone są w powiązaniu z rezultatami konwencjonalnej chemioterapii i allo-TSK. Analizę chimeryzmu u dzieci po allo-TSK prowadzi się z użyciem DNA izolowanego z krwi i szpiku kostnego. Ilościowe badania chimeryzmu komórkowego stosowane są do wykrywania remisji, wznowy molekularnej bądź służą potwierdzeniu przyjęcia się przeszczepu w organizmie biorcy. Celem pracy jest dokładne ilościowe określenie dynamiki zmian chimeryzmu komórkowego w organizmie biorcy po przeszczepieniu szpiku, zastosowanie powyższego badania do wykrywania remisji, wznowy molekularnej celem uzyskania informacji o rokowniczej wartości wznowy molekularnej dla przewidywania klinicznego nawrotu choroby nowotworowej.

Lubię moją pracę i każde niewielkie nawet osiągnięcie zawodowe sprawia mi dużą radość.

Moją wielką pasją jest turystyka górska i rowerowa. Wszystkie wolne chwile staram się spędzać z rodziną i przyjaciółmi. W sprawdzonej grupie wędrujemy po górach lub organizujemy wycieczki rowerowe do różnych urokliwych zakątków Polski. Lubię też w samotności poleniuchować na odludnej plaży. To naprawdę cudowny sposób na wsłuchanie się w swoje myśli. Gorąco polecam wszystkim!


Powrót