katarzyna-gach-janczak
Katarzyna Gach-Janczak

Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej:
Zakład Chemii Biomolekularnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Katarzyna Gach-Janczak zajmuje się poszukiwaniem nowych środków przeciwbólowych opartych na strukturze endogennych peptydów opioidowych oraz badaniem aktywności przeciwnowotworowej nowych syntetycznych związków bazujących na budowie substancji występujących w przyrodzie.

Katarzyna Gach-Janczak jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2006 roku została przyjęta na Studium Doktoranckie Wydziale Lekarskim UM w Łodzi, a dwa lata później rozpoczęła również pracę na stanowisku asystenckim. Za pracę doktorską, którą obroniła z wyróżnieniem w 2010 roku otrzymała również Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. W latach 2011-2013 odbyła staż podoktorski na Uniwersytecie w Rouen w ramach grantu MNiSW Mobilność Plus, podczas którego zajmowała się badaniem neuropeptydów odgrywających istotną rolę w procesie pobieraniu pokarmu. Odbyła również szereg staży naukowych, m. in. na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia), w Sahlgrenska University Hospital w Goteborgu (Szwecja), na Uniwersytecie w Rouen (Francja). Obecnie Katarzyna Gach-Janczak jest adiunktem w Zakładzie Chemii Biomolekularnej UM w Łodzi.

Dorobek naukowy Katarzyny Gach-Janczak obejmuje 41 publikacji w czasopismach międzynarodowych. Jest laureatką wielu nagród m. in.: Zespołowej Nagrody Ministra Zdrowia, dwukrotną stypendystką programu Start Fundacji Nauki Polskiej, laureatką stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców. Jako uczestnik lub kierownik angażowała się również w 10 projektów badawczych. Obecnie kieruje dwoma grantami: grant Naukowej Fundacji Polpharmy oraz Narodowego Centrum Nauki.

W wolnym czasie uwielbia podróżować. Swoje pasje dzieli z mężem, wspólnie z którym fotografuje oraz uprawia turystykę rowerową i trekking.


Powrót