laur_03
Katarzyna Niedojadło

Urodziłam się 8 czerwca 1974 roku w Bydgoszczy i tam ukończyłam III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. W 1994 r. podjęłam studia biologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.W centrum moich zainteresowań zawsze pozostawały zagadnienia z dziedziny biologii komórki, genetyki i biochemii, dlatego też po trzecim roku studiów jako specjalizację wybrałam biologię molekularną.

Promotorem mojej pracy magisterskiej pt. „Immunocytochemiczna lokalizacja kalretikuliny w niezapylonym i zapylonym słupku Petunia hybrida Hort” była prof. dr hab. Elżbieta Bednarska, kierownik Pracowni Biologii Rozwoju. Badania, które prowadziłam w trakcie realizacji pracy magisterskiej stanowiły integralną część dużego projektu badawczego, a ich wyniki okazały się na tyle ciekawe, że zostałam współautorem publikacji w międzynarodowym czasopiśmie naukowym.

Po skończeniu studiów w roku 1999 zatrudniona zostałam na stanowisku młodszego asystenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Jako członek Interdyscyplinarnego Zespołu Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów UMK wykonywałam badania pacjentów pod kątem czerniaka skóry z wykorzystaniem technik fluoroscencyjnych. Zespół ten kierowany przez prof. dr hab. Barbarę W. Chwirot, skupia lekarzy, fizyków i biologów pracujących wspólnie nad opracowaniem skutecznej metody diagnozowania zmian nowotworowych skóry.

W trakcie pracy spotykałam pacjentów zaniepokojonych swoimi znamionami barwnikowymi, przerażonych wizją choroby oraz chorych na najniebezpieczniejszy nowotwór skóry, jakim jest czerniak. Niejednokrotnie byłam też świadkiem ludzkiego dramatu. Wtedy uświadomiłam sobie jak ważna jest profilaktyka i ochrona skóry przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego. Dlatego z zapałem brałam udział w organizowanych przez nasz zespół badawczy corocznych akcji masowych badań skóry pod kątem czerniaka organizowanych w Toruniu. Polubiłam także dodatkową formę naszej działalności profilaktycznej, jaką były zajęcia prowadzone dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz dla nauczycieli. Pomimo, że w tym okresie nie pracowałam na stanowisku naukowym włączona zostałam także w pracę badawczą dotyczącą molekularnych mechanizmów podłoża chorób nowotworowych.

W 2001 roku zostałam słuchaczką Studium Doktoranckiego Biologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W trakcie studiów doktoranckich mogę w pełni kontynuować, i co ważne realizować, moje pasje badawcze. Prowadzone przeze mnie badania są nadal związane z biologią czerniaka skóry opornego na stosowane dotąd formy radio- i chemioterapii oraz jego progresją. Próbuję wyjaśnić sugerowany związek między zaburzeniami ekspresji genu Apaf-1, będącym jednym z kluczowych białek szlaku indukcji apoptozy, a rozwojem czerniaka i nabywaniem zdolności jego komórek do tworzenia przerzutów. Wyniki badań prowadzonych pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Chwirot są obiecujące. Mamy nadzieję, że w przyszłości będą one mogły być wykorzystane do określania, prognozy i doboru terapii w przypadku pacjentów z czerniakiem skóry. Obecnie jestem na etapie formułowania ostatecznych wniosków rozprawy doktorskiej.

Od 2,5 roku jestem mężatką. Mój mąż Janusz też jest pracownikiem naukowym, a tematyka prowadzonych przez niego badań jest także związana z biologią komórki. Pomimo, że obydwoje pracujemy naukowo, nasze życie prywatne nie ogranicza się tylko do burzliwych rozmów o pracy. Dużo czasu spędzamy z naszymi kochanymi rodzinami i przyjaciółmi. Pasjonują nas podróże, a ostatnio także nauka jazdy na rolkach, która zresztą nie zawsze kończy się sukcesem. Z ogromnym zapałem urządzamy mieszkanie, do którego przeprowadziliśmy się po latach spędzonych w hotelu asystenckim. Jestem osobą szczęśliwą i optymistycznie patrzę w przyszłość.


Powrót