2
Magdalena Mac

Urodziłam się w Warszawie 9 grudnia 1971. Od najmłodszych lat dużo czasu spędzałam obcując z przyroda. Jej piękno mogłam podziwiać na licznych wycieczkach górskich, na które zabierali mnie Rodzice. Mama, która jest z wykształcenia biologiem, pomagała mi zgłębiać tajniki przyrody.

Po skończeniu szkoły podstawowej wybrałam klasę o profilu biologiczno – chemicznym w Liceum Ogólnokształcącym im.Władysława IV na warszawskiej Pradze. Studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego były logiczna kontynuacja wcześniej już wybranej drogi. Moje zainteresowania skierowały się ku zagadnieniom związanym z działaniem układu odpornościowego. Dynamiczny rozwój immunologii i jej znaczenie dla współczesnej medycyny, miały decydujący wpływ na wybór mojej specjalizacji.

Drugi semestr czwartego roku studiów spędziłam w Holandii, gdzie w ramach programu Tempus pracowałam w laboratorium transplantologii szpitala akademickiego Uniwersytetu w Groningen. Brałam udział w badaniach opartych na technice PCR dotyczących detekcji mikrochimeryzmu po transplantacji płuc.

W 1995 roku obroniłam pracę magisterska na temat standaryzacji hodowli in vitro mysich limfocytów stymulowanych mitogenami. Pracę tę wykonałam w Zakładzie Immunologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach zaczęłam pracować w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN na stanowisku asystenta w Zakładzie Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej w Pracowni Procesów Transportu w Błonach Biologicznych. Pracuję tam do dzisiaj. Obecnie zajmuję się badaniem transportu kwasu a-ketoizokapronowego (KIC) do komórek nerwowych. KIC jest substancja, która pełni istotna rolę w utrzymaniu równowagi azotowej w mózgu, i której poziom ulega drastycznej zmianie w wielu stanach patologicznych (choroba syropu klonowego, fenyloketonuria, cukrzyca). Znajomość białek transportujących KIC do komórek nerwowych jest istotna przy opracowywaniu testów diagnostycznych, wykrywających nieprawidłowości transportu KIC w mózgu, na podstawie występowania mutacji w genach kodujących te białka.

Moje badania wymagają stosowania bardzo różnych metod badawczych, takich jak: izolowanie neuronów, techniki hodowli komórek in vitro, immunochemia, metody dotyczące biochemii białek oraz metody biologii molekularnej. Oprócz badań prowadzonych w Warszawie zdobywałam nowe umiejętności podczas dwumiesięcznej pracy badawczej w 1997 r. w Laboratorium Neurobiologii i Neurofarmakologii INSERM U 398 w Strasbourgu we Francji, z którym nasza pracownia współpracuje.

Uzyskane do tej pory wyniki moich doświadczeń zostały opublikowane w międzynarodowych czasopismach w postaci czterech artykułów i pięciu doniesień konferencyjnych. Na podstawie tych wyników zamierzam w ciągu najbliższego roku przygotować rozprawę doktorska. W 1999 r. zostałam laureatka nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego dla młodych naukowców. Wolny czas lubię spędzać aktywnie, dużo pływam, zima jeżdżę na nartach. Wpojone w dzieciństwie przez Rodziców zamiłowanie do turystyki górskiej pozostało mi do dzisiaj i najchętniej chodzę z mężem po górach. Nasz, obecnie dwuletni synek Antoś, uczestniczy w tych wycieczkach od pierwszych miesięcy swojego życia.


Powrót