5
Małgorzata Jerzak

Małgorzata Jerzak ma 32 lata. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, tam też uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych. Obecnie życie zawodowe dzieli pomiędzy Wrocławiem, gdzie pełni obowiązki Kierownika Laboratorium Immunologii Rozrodu w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN a Lublinem, gdzie jest asystentem w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży AM.

Małgorzata Jerzak jest ginekologiem-położnikiem, zajmuje się immunologia rozrodu, czyli uwarunkowaniami odpornościowymi, które zachodzą pomiędzy matka a płodem. W swojej pracy badawczej poszukuje procesów, które są odpowiedzialne za utrzymanie ciąży, koncentrując się przede wszystkim na immunopatogenezie poronień nawykowych.

Od wielu lat pracuje pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Górskiego, wybitnego polskiego immunologa. Jest autorka wielu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym, stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 1999 roku. Prywatnie jest mężatka, matka dziewięciomiesięcznego Michała.

Wykształcenie:
1988-1994 Akademia Medyczna w Lublinie Wydział Lekarski, ukończony z wyróżnieniem
1984-1988 Liceum im. Jana hetmana Zamoyskiego w Lublinie

Doświadczenia zawodowe: 1.10.2000 asystent w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży AM w Lublinie kontynuacja specjalizacji z położnictwa i ginekologii 1.01.1999 adiunkt w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, PAN, Wrocław (p. /o. Kierownika Laboratorium Immunologii Rozrodu od 1.08.2000)
29.01.1999 asystent w Oddziale Ginekologii SPSK nr 5 we Wrocławiu
14.11.1998 egzamin specjalizacyjny Io z położnictwa i ginekologii
10.06.1998 obrona rozprawy doktorskiej, z wyróżnieniem
1994-1998 Stypendium doktoranckie w Zakładzie Immunologii Klinicznej AM w Lublinie (promotor: prof. dr hab. A. Górski) 1995-1998 Specjalizacja Io z położnictwa i ginekologii w II Klinice Ginekologii Operacyjnej AM w Lublinie (kierownik specjalizacji: dr hab. n. med. Wł. Baranowski)
2000- kierownik grantu KBN „Badania nad immunopatogeneza poronień nawykowych. Rola apoptozy limfocytów T”
1997-1998 główny wykonawca grantu promotorskiego KBN „Rola interakcji limfocytów T z białkami macierzy zewnątrzkomórkowej w przebiegu ciąży zagrożonej poronieniem”
2000- członek Zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Staże i szkolenia:
20.08-9.09.2000 stypendystka American College of Gynecologists and Obstetricians (ACOG) / International Federation of Gynecologists and Obstetricians (FIGO) – uczestnictwo w FIGO/ACOG Fellowship Program, Utah University School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Salt Lake City
1.09-16.10.1999 uczestnictwo w 9th Postgraduate course for training in reproductive medicine and reproductive biology, Genewa, Szwajcaria
21.11-18.12.1998 uczestnictwo w WHO/UNFPA International Postgraduate training on advanced techniques for reproductive health/family planning, Debreczyn, Węgry (kurs laparoskopii i histeroskopii, IVF-ET)
16-19.06.1998 uczestnictwo w First ESRADI Summer School for Basic and Reproductive Immunology, Aalborg, Dania
24-25.04.1998 uczestnictwo w konferencji szkoleniowej „Patologia wczesnej cięży”, Rydzyna
02-09.09.1995 uczestnictwo w Fourth Central-European Summer School of Immunology, Praga, Rep. Czech
23-24.10.1997 uczestnictwo w III Jesiennej łódzkiej Szkole Immunologii, Immunoterapia

Referaty:
14.09.2000 wygłoszenie referatu „Immunologiczne aspekty poronienia”, uczestnik obrad okrągłego stołu Sesji pt. Profilaktyka poronień, podczas XXVII Kongresu PTG, Szczecin
18.11.1998 wygłoszenie referatu na posiedzeniu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej: „Immunologiczne aspekty poronień nawykowych”
26.06.1997 invited speaker – ESRADI symposium „Apoptosis of T lymphocytes in the first decidua of human pregnancy”, Amsterdam, Holandia
20.05.1997.1 wygłoszenie referatu na posiedzeniu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej: „Immunopatologia nawykowych poronień- apoptoza limfocytów T w tkance trofoblastu”

Zainteresowania naukowe:
Immunologia ciąży, immunologiczne aspekty poronień nawykowych oraz niepłodności, rola molekuł adhezyjnych w immunopatologii chorób, rola macierzy zewnątrzkomórkowej w regulacji odpowiedzi immunologicznej, rola apoptozy limfocytów w homeostazie układu rozrodczego.

Nagrody i wyróżnienia:
12-15.06.1996 First Paper Award na Third International Forum of Reproductive Immunology,, Magdeburg, Niemcy za pracę „T-cell interactions with the proteins of extracellular matrix in females with threatened abortion”
9-10.19.1998 wyróżnienie pracy „Ocena ekspresji antygenów powierzchniowych limfocytów T i komórek NK u pacjentek w ciąży zagrożonej poronieniem” podczas IV Sympozjum „Ekologia Prokreacji Człowieka”, Lublin
1998 laureat stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców


Powrót