Maria Górna
Maria Górna

Życiorys naukowy: Dr Maria Górna swoją wiedzę zdobywała na studiach matematyczno-przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pokochała skomplikowany świat białek i biologię molekularną. Podczas doktoratu na Wydziale Biochemii Uniwersytetu w Cambridge zaczęła zgłębiać biologię strukturalną, która daje możliwość oglądania białek na poziomie atomów i uzyskiwania ich trójwymiarowych modeli. Studia na Uniwersytecie w Cambridge wspierało europejskie stypendium Marie Curie oraz nagroda Cambridge European TrustW latach 2010-2015 na staż podoktorski wybrała Centrum Medycyny Molekularnej Austriackiej Akademii Nauk w Wiedniu.  

W 2015 wróciła do Polski i założyła własną grupę badawczą na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie chce nadal odkrywać tajniki funkcji i struktury białek z nadzieją, że uda się poznać, zdiagnozować i zwalczyć choroby zakaźne i autoimmunologiczne, bądź nowotworowe.  

Dr Maria Górna pracujrównież nad innowacyjnymi lekami na glejaka w polskim start-upie biotechnologicznym WPD Pharmaceuticals. 

W celu rozwoju projektów wymagających zaawansowanych metod biologii strukturalnej odbyła również dwumiesięczne staże: w 2015 jako EMBO Advanced Short-Term Fellow przy synchrotronie Diamond Light Source w Wielkiej Brytanii oraz w 2020 na Pennsylvania State University w USA w ramach stypendium Fulbright STEM Impact Award Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Badaczka otrzymała również europejskie stypendium Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Uzyskała także EMBO Installation Grant od Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej oraz granty Sonata Narodowego Centrum Nauki, LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz First Team Fundacji dla Nauki Polskiej. 

 Praca badawcza i jej znaczenie: Pandemia COVID-19 pokazała, że badanie molekularnych mechanizmów działania układu immunologicznego i powiększenie repertuaru metod w diagnostyce chorób zakaźnych jest szczególnie ważnym tematem badawczym dla prewencji i leczenia chorób wirusowych. Nie można też zapominać, że problem rosnącej antybiotykoodporności bakterii jest jednym z największych globalnych kryzysów zdrowotnych przewidzianych na XXI wiek. Oczekuje się, że pandemia COVID-19 również pogorszy ten problem ze względu na zwiększone użycie antybiotyków w leczeniu wtórnych bakteryjnych infekcji dróg oddechowych po przejściu choroby wirusowej. Poszukiwanie zupełnie nowych strategii działania antybiotyków – takich jak degradery przeciwbakteryjne – jest więc bardzo potrzebne, aby uniknąć nadchodzącego kryzysu.  

Gdyby nie została naukowcem toJestem pasjonatką nauki, ale ważni są dla mnie ludzie: kocham ten zawód również ze względu na zaangażowane, inteligentne osoby wokół mnie, które są kreatywne, ciekawe, otwarte i chcą pomóc światu. Gdybym nie pracowała w nauce, chciałabym obracać się w podobnym otoczeniu – zostałabym być może artystką-aktywistką albo częścią think-tanku wspierającego działania non-profit. 

Zainteresowania pozanaukowe: Angażuję się w organizację i działanie różnego rodzaju małych społeczności – stowarzyszeń, kół i klubów dyskusyjnych. Przykładowo, byłam członkiem zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Działań Marii-Skłodowskiej Curie (Marie Curie Alumni Association) i współzałożycielką i pierwszą przewodniczącą jego polskiego oddziału. Chciałabym przyczynić się do wzmocnienia pozycji nauki w społeczeństwie i polityce, jak również poprawić warunki prowadzenia badań naukowych, zwłaszcza w Polsce, w której mamy jeszcze mały stopień umiędzynarodowienia. Widziałabym się również w roli doradcy wspierającego rozwój kariery lub jako business developer –  bardzo cenię networking i cieszy mnie możliwość tworzenia nowych połączeń między ludźmi, projektami i pomysłami. 

Maria Górna o sytuacji kobiet badaczek i zmianach na rzecz różnorodnych pod względem płci zespołów badawczych:  Temat kobiet w nauce i na stanowiskach kierowniczych jest mi naturalnie bliski. Cenię i wspieram różnorodność i równość dostępu (nie tylko pod względem udziału kobiet) w moim otoczeniu. W moim zespole pracuje obecnie więcej kobiet, których pomysłowość, uczynność, solidność i życzliwość bardzo sobie cenię. Znam również znakomite młode kierowniczki zespołów badawczych, które myślą podobnie do mnie – może również dzięki temu, że spędziły dużo czasu za granicą – i ważne jest dla mnie, że wspieramy się nawzajem. Nie miałam nigdy żadnej postaci modelowej, gdyż choć podziwiam Marię Skłodowską, to ważna jest dla mnie świadomość, jak ktoś traktuje innych na co dzień – stąd raczej czerpię inspirację z otaczających mnie przyjaciół i współpracowników. 


Powrót