Dr Marta Mańczuk
Marta Mańczuk

Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej:

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Pracownia Prewencji Pierwotnej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Życiorys naukowy: Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku matematyka. Od 2004 r. związana z Zakładem Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Po obronie doktoratu wygrała konkurs na stanowisko adiunkta i objęła funkcję kierownika Pracowni Prewencji Pierwotnej Nowotworów, którą pełni obecnie. Od 2004 r. zaangażowana w realizację międzynarodowych naukowych projektów badawczych na stanowisku koordynatora projektu. W 2012 r. zdała państwowy egzamin i uzyskała certyfikat zarządzania projektami IPMA (International Project Management Association). Od 2014 r. aktywnie uczestniczy w pracach nad Strategią Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024. W 2013 r. otrzymała nagrodę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta „Senior Advanced Research Award” i w latach 2014-2015 otrzymała stypendium w Nowym Jorku w Mt Sinai School of Medicine. Zaangażowana w realizację Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. Współpracowała również z Krajową Radą ds. Onkologii w zakresie prewencji pierwotnej. Od 2014 r. uczestniczy w pracach nad Strategią Walki z Rakiem w Polsce. Od 2016 r. ekspertka Polskiej Ligi Walki z Rakiem w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów. Dr Mańczuk jest współautorką ponad 30 publikacji naukowych, opublikowanych w międzynarodowych pismach, niemal 20 książek, raportów i monografii oraz ponad 50 prezentacji i wystąpień na naukowych forach międzynarodowych.

Praca badawcza: Badania prowadzone przez dr Mańczuk mają na celu ocenę wielkości narażenia na związane ze stylem życia czynniki ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych oraz identyfikację interwencji poprawiających stan zdrowia populacji Polski. Styl życia jest jednym z najważniejszych determinantów zdrowia jednostki i całej populacji. W Polsce pierwszą przyczyną umieralności wśród mężczyzn i kobiet są choroby układu krążenia, drugą natomiast są nowotwory[1]. Te dwie obszerne grupy schorzeń łączą podobne czynniki ryzyka związane z codziennymi wyborami dotyczącymi stylu życia. Ponadto, te same czynniki ryzyka mogą prowadzić do wielu zaburzeń metabolicznych i innych chorób, takich jak cukrzyca, zespół metaboliczny, nadciśnienie, otyłość,  które mają istotny wpływ na jakość życia a nieleczone prowadzą do poważniejszych problemów zdrowotnych i przedwczesnej śmierci.

Droga do kariery naukowca: W 2004 r., będąc na V roku studiów matematycznych trafiła do Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Została w Instytucie jako koordynator międzynarodowego projektu badawczego HEM. Dzięki temu dr Mańczuk miała okazję poznawać świat zdrowia publicznego, epidemiologii oraz zastosowań metod matematycznych w naukach medycznych. Po decyzji o przyznaniu grantu na stworzenie pierwszej w Polsce prospektywnej kohorty obserwacyjnej zdecydowała się na doktorat z nauk medycznych. Dla mgr matematyki poznawanie mnóstwa zagadnień z zakresu biologii medycznej było nie lada wyzwaniem, ale jednocześnie fascynującą podróżą.

Zainteresowania pozanaukowe dr Mańczuk to m. in. psychologia człowieka, kształtowanie się relacji międzyludzkich. Dr Mańczuk bardzo lubi też czytać oraz chodzić po górach. Poza tym uwielbia podróże do egzotycznych miejsc, w których można obserwować zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Jej marzeniem jest odwiedzić wyspy Galapagos.

[1] Dane Głównego Urzędu Statystycznego: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/statystyka-zgonow-i-umieralnosci-z-powodu-chorob-ukladu-krazenia,22,1.html


Powrót