martyna-urbanek
Martyna Urbanek-Trzeciak

Miejsce wykonywania pracy doktorskiej:
Zakład Biomedycyny Molekularnej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Martyna Urbanek-Trzeciak w ramach swojej pracy doktorskiej bada procesy molekularne odpowiedzialne za pojawienie się i rozwój neurodegeneracyjnych chorób genetycznych, w szczególności dążąc do poznania roli RNA w patomechanizmie chorób poliglutaminowych, takich jak choroba Huntingtona czy ataksje rdzeniowo-móżdżkowe. Wiedza na temat jądrowych skupień zmutowanego RNA może pomóc w zrozumieniu molekularnych podstaw tych chorób i projektowaniu nowych podejść terapeutycznych.

Martyna Urbanek-Trzeciak ukończyła biotechnologię medyczną na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz informatykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie prowadzi badania w ramach pracy doktorskiej w Zakładzie Biomedycyny Molekularnej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Dodatkowo bardzo aktywnie uczestniczy w rozwijaniu technik mikroskopowych wykorzystywanych w Zakładzie do badań toksyczności RNA w chorobach neurologicznych, biogenezy mikroRNA oraz nowatorskiego wykorzystania technologii interferencji RNA.

Martyna Urbanek-Trzeciak jest współautorką 8 publikacji naukowych i kierownikiem własnego grantu badawczego „Preludium” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki dotyczącego wizualizacji mikroRNA w komórkach. W roku akademickim 2015/2016 otrzymała stypendium dla najlepszych doktorantów Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Poza tym uczestniczyła w studenckim projekcie bioinformatycznym finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Generacja Przyszłości”. Jest także finalistką i zdobywczynią złotego i srebrnego medalu w międzynarodowym konkursie iGEM w Bostonie.

W wolnym czasie gra na kontrabasie. Poza tym lubi czytać oraz uczy się grać w squasha.


Powrót