Marzena-Ciechomska_stypendystka-FWiS-2021_portret_web
Marzena Ciechomska

Życiorys naukowy: Dr Marzena Ciechomska studiowała biotechnologię na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006–2010, dzięki stypendium otrzymanemu z Breast Cancer Appeal of Royal Victoria Infirmary wyjechała na studia doktoranckie do Medical School na Newcastle University w Wielkiej Brytanii. Następnie odbyła dwa staże podoktorskie w Applied Immunobiology and Transplantation Research Group oraz w Musculoskeletal Research Group na Newcastle University. W 2014 roku dr M. Ciechomska otrzymała stypendium powrotowe w ramach programu Homing Plus z FNP, które realizowała w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Obecnie, dzięki otrzymanym grantom z NCN (Fuga i Sonata Bis), realizuje swoje badania w Narodowym Instytucie Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. W trakcie swojej kariery była laureatką wielu programów, w tym SKILLS-Mentoring (FNP), EMBO-STF (EMBL), Top 500 Innovators (MNiSW), stypendium dla młodych naukowców (MNiSW) oraz uczestnikiem grantów z JGW Patterson Foundation, Scleroderma Society, Biotechnology Young Entrepreneurs Scheme (Biotechnology YES), NCBR, POIG. Otrzymała liczne stypendia wyjazdowe na konferencje naukowe z takich organizacji jak BSI, EULAR, EFIS, Boehringer Ingelheim. Ponadto, jest autorką 26 publikacji w czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej z dziedziny reumatologii i immunologii. Swoje zainteresowanie biotechnologią rozwijała na przestrzeni wielu lat, począwszy od ukończenia liceum w klasie o profilu biologiczno-chemicznym.

 

Praca badawcza i jej znaczenie: Choroby reumatyczne to grupa chorób, które atakują układ ruchu. W Polsce, podobnie jak i w innych krajach Europy, choroby reumatyczne są jedną z głównych przyczyn zwolnień lekarskich i przechodzenia pacjentów na rentę inwalidzką. Oprócz oczywistych konsekwencji zdrowotnych dla wielu milionów pacjentów, choroby te niosą za sobą bardzo poważne konsekwencje ekonomiczne dla całego społeczeństwa – ich globalne koszty w samej Polsce generują wydatki na poziomie około 1,5% PKB. Obecnie nie istnieją sposoby na całkowite wyleczenie pacjentów z chorób reumatycznych. Możliwe jest jedynie zahamowanie choroby. Niestety, często się zdarza, że rozpoznanie choroby jest zbyt późne i dochodzi do nieodwracalnych zmian w układzie ruchu co prowadzi do niepełnosprawności pacjenta. W swoich badaniach dr Marzena Ciechomska skupia się na poszukiwaniu nowych markerów diagnostycznych chorób reumatycznych, opartych o pionierskie badania multi-omiczne. Pozytywne wyniki badań wpłyną w sposób znaczący na możliwość wczesnej diagnozy i wprowadzenia silnej interwencji terapeutycznej, zanim dojdzie do nieodwracalnych zmian strukturalnych w układzie mięśniowo-szkieletowym pacjentów cierpiących na choroby reumatyczne.

Gdyby nie została naukowczynią to: ,,Już jako nastolatka uczestniczyłam w licznych ogólnopolskich zawodach pływackich, natomiast podczas studiów byłam członkiem sekcji pływackiej AZS Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem pewna, że gdyby nie moja praca naukowa, to zostałabym instruktorką pływania.’’

 

Zainteresowania pozanaukowe: ,,Moją pasją od zawsze było pływanie. Jednak od niedawna hobbistycznie uprawiam także mały ogród, ponieważ w czasach pandemii wróciła moda na miejskie ogródki działkowe i własne eko-warzywa.’’

 

Marzena Ciechomska o sytuacji kobiet badaczek i zmian na rzecz różnorodnych pod względem płci zespołów badawczych: ,,Na kierunku biotechnologii, podczas moich studiów magisterskich studiowały w większości kobiety. Natomiast podczas mojego doktoratu proporcja między kobietami a mężczyznami była już zachowana. Niestety, na wyższych szczeblach kariery naukowej, zarówno w biotechnologii jak i innych dziedzinach, to mężczyźni są stroną dominującą – jest to szczególnie widoczne na przykładzie osób uzyskujących tytuły profesorskie. Mam nadzieję, że dzięki takim programom jak L’Oréal, ten trend się w końcu zmieni, a uzyskanie najwyższych stopni i tytułów naukowych przez kobiety będzie łatwiejsze. Chciałabym, żeby na zdobycie nagrody Nobla z Chemii przez kobiety nie trzeba było czekać kolejnych 65 lat.’’

 

,,Na moją karierę zawodową zdecydowany wpływ mają kobiety w nauce, których sukcesy są dla mnie inspiracją do dalszej pracy. Wzorem dla mnie są Jennifer Doudna i Emmanuelle Charpentier, które w 2020 roku otrzymały nagrodę Nobla z chemii za rozwój metody edycji genomu CRISPR/Cas9. Jest to metoda potocznie nazwana „genetycznymi nożyczkami”, która zrewolucjonizuje walkę z chorobami nowotworowymi, czy właśnie reumatycznymi w przyszłości.’’


Powrót