Monika Riegel
Monika Riegel

Miejsce wykonywania pracy doktorskiej:

Centrum Neurobiologii, Pracownia Obrazowania Mózgu, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Życiorys naukowy: Jest doktorantką w Pracowni Obrazowania Mózgu w Instytucie Nenckiego. Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii na MISH UW. Odbyła kilka staży zagranicznych, m. in. w Szwajcarii, Kanadzie, Niemczech i USA. W 2012 r. otrzymała stypendium i ukończyła semestr studiów na Uniwersytecie McGill w Montrealu, realizując Integrated Program in Neuroscience. Kieruje dwoma projektami badawczymi finansowanymi w ramach grantów NCN Preludium oraz NCN Etiuda. Oba granty realizuje we współpracy ze Swiss Center for Affective Sciences  w Genewie, gdzie przez 9 miesięcy będzie prowadzić swoje badania. W 2017 r. uzyskała stypendium FNP START dla wybitnych młodych naukowców i finansowanie miesięcznego stażu na Boston College. W tym roku została także laureatką programu MNiSW Mobilność Plus, zdobywając finansowanie na 2-letni staż podoktorski na New York University. Podejmuje działalność popularyzatorską i otrzymała nagrodę za najlepszą prezentację ustną na konferencji Neuronus IBRO & IRUN Nerusocience Forum w Krakowie. Swój projekt prezentowała także na wielu innych konferencjach zagranicznych i krajowych, w tym International Conference on Memory w Budapeszcie oraz Organization for Human Brain Mapping Annual Meeting w Genewie i Vancouver. Jest autorką i współautorką dziewięciu publikacji, zaś kolejna publikacja jest w trakcie recenzji.

Praca badawcza i jej znaczenie: Emocje dotykają niemal wszystkich aspektów funkcjonowania człowieka oraz wpływają na inne procesy umysłowe, takie jak pamięć (Holland & Kensinger, 2013). Wiele badań potwierdziło powszechne przekonanie, że wydarzenia, które budzą silne emocje są przez nas lepiej pamiętane (Mather & Sutherland, 2011). Jednakże wyniki innych badań wykazały, że emocje mogą nawet osłabiać pamięć niektórych informacji (Dolcos & Denkova, 2014). Brak jednoznacznych wniosków nt. wpływu emocji na zapamiętywanie i przypominanie (Chiu et al., 2013; Riegel et al., 2016) stał się motywacją do badań Moniki Riegel. Badaczka łączy wiedzę z dziedziny psychologii i biologii z nowoczesnymi metodami obrazowania ludzkiego mózgu, zaawansowanymi metodami analizy statystycznej oraz programowaniem. W ramach studiów doktoranckich w Pracowni Obrazowania Mózgu prowadzi badania na gruncie dynamicznie rozwijającej się dziedziny, jaką jest neuronauka poznawcza i afektywna. Głównym celem jej badań jest poznanie mózgowych mechanizmów wpływu emocji na procesy zapamiętywania i przypominania. Prowadzi eksperymenty z udziałem zdrowych osób, wykorzystując metodę funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Interesują ją nie tylko struktury zaangażowane w te procesy, ale i dynamika połączeń między nimi.

Droga do kariery naukowca: Rozpoczynając Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim Monika Riegel nie przypuszczała, dokąd mogą ją zaprowadzić. Wiedziała jedynie, że bardzo interesuje ją człowiek i jego psychika, dlatego równolegle do studiów w Instytucie Anglistyki rozpoczęła studia na Wydziale Psychologii. Szybko zorientowała się, że najtrudniejszym i najbardziej pociągającym dla niej zagadnieniem jest funkcjonowanie ludzkiego mózgu, dlatego zaczęła konsekwentnie rozwijać swoje zainteresowania zarówno na zajęciach, jak i dodatkowych stażach dających przedsmak pracy naukowej. Wybór kariery naukowej był dla niej naturalną ścieżką rozwoju jej zainteresowań i poszukiwania odpowiedzi na nurtujące ją pytania.

Zainteresowania pozanaukowe: Monika Riegel uprawia wspinaczkę sportową i tradycyjną. Jest zapaloną taterniczką, wspinała się także w Szwajcarii, USA, Kanadzie, Kirgistanie. Interesuje się również wschodnią muzyką tradycyjną – tzw. śpiewem białym, uwielbia też eksperymenty kulinarne.


Powrót