Fot. L’Oréal_Natalia Małek
Natalia Małek-Chudzik

Miejsce wykonywania pracy doktorskiej:
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Badania zawarte w pracy doktorskiej Natalii Małek-Chudzik skupiają się na zrozumieniu patomechanizmu bólu przewlekłego, w szczególności zaangażowania endogennych układów kanabinoidiowego i waniloidowego w procesy przekazywania sygnału w układzie nerwowym. Zadanie badaczki polega na skorelowaniu wyników badań behawioralnych przeprowadzanych na modelach zwierzęcych z obserwowanymi zmianami biochemicznymi, co pozwoli na zaproponowanie skutecznego postępowania przeciwbólowego i opracowanie leków wzmacniających działanie związków wytwarzanych przez organizm, a tym samym bezpiecznych i pozbawionych działań niepożądanych. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. Uczestniczyła w 11 konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Obecnie jest kierownikiem projektu realizowanego w Zakładzie Farmakologii Bólu w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii nauk w Krakowie, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Diamentowy Grant”. Poza pracą w laboratorium pracuje w aptece, zaś w wolnym czasie odpoczywa w ogrodzie, spotyka się z przyjaciółmi, ale też eksperymentuje: uczęszcza na warsztaty garncarstwa, skacze na bungee czy strzela na strzelnicy.


Powrót