Natalia-Ochocka-Lewicka_stypendystka-FWiS-2021_portret_web
Natalia Ochocka-Lewicka

Życiorys naukowy: Mgr inż. Natalia Ochocka-Lewicka studiowała biotechnologię w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) na Politechnice Łódzkiej. Pracę badawczą rozpoczęła w Pracowni prof. Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek, gdzie zdobyła pierwsze doświadczenie laboratoryjne oraz zainteresowała się komórkami odpornościowymi mózgu – mikroglejem. Studia magisterskie podjęła na kierunku Neurobiologia na uczelniach Vrije Universiteit w Amsterdamie oraz Charite Universitätsmedizin w Berlinie. W ramach pracy magisterskiej badała wpływ stresu prenatalnego na starzenie się komórkowe mikrogleju w Max Delbrück Center w Berlinie. W 2016 roku ponownie związała się z Pracownią prof. Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek, gdzie rozpoczęła studia doktoranckie.  W swojej pracy badawczej skupia się na immunopatologii guzów mózgu – glejaków, w których komórki odpornościowe wspierają wzrost guza zamiast mu przeciwdziałać. Wdrożona z jej udziałem nowatorska metoda sekwencjonowania pojedynczej komórki scRNA-seq, pozwoliła na scharakteryzowanie różnych rodzajów komórek naciekających guz.  Od roku 2019 jest kierownikiem grantu NCN PRELUDIUM. Ponadto, jest współautorką 7 publikacji, w tym pierwszą autorką publikacji w Nature Communications.

 

Praca badawcza i jej znaczenie: Glejak wielopostaciowy należy do tzw. ‘zimnych guzów’, w których odpowiedź systemu immunologicznego jest stłumiona. Komórki odpornościowe intensywnie napływają do guza, a ich liczba wzrasta wraz ze stopniem złośliwości guza. Mimo to, czynniki wydzielane przez guz powodują zahamowanie odpowiedzi zapalnej komórek odpornościowych, które z kolei zaczynają wspierać rozwój guza zamiast mu przeciwdziałać. Dlatego, reaktywacja odpowiedzi immunologicznej w tych guzach, może być konieczna do zastosowania skutecznej immunoterapii. Badania Mgr Inż. Natalii Ochockiej-Lewickiej koncentrują się na poznaniu kompozycji komórek odpornościowych infiltrujących glejaki. Określenie specjalistycznych funkcji poszczególnych podtypów, pomoże zidentyfikować fenotyp szczególnie istotny w supresji odpowiedzi immunologicznej. Komórki odpornościowe gromadzące się w guzie są różnorodne, a uchwycenie poszczególnych populacji klasycznymi metodami nie jest możliwe. W swoich badaniach, wykorzystuje nowoczesne metody sekwencjonowania pojedynczej komórki, które pozwalają określić profil ekspresji genów – a tym samym typ i rodzaj aktywacji, każdej pojedynczej komórki w mieszaninie tysięcy różnych komórek.

 

Gdyby nie została naukowczynią to: ,,Kiedyś brałam pod uwagę budownictwo oraz architekturę. Uważam, że miałabym szansę sprawdzić się w takich typowo technicznych kierunkach. Techniczne podejście niejednokrotnie przydało mi się podczas optymalizacji i wdrażania nowych metod doświadczalnych.’’

 

Mgr inż. Natalia Ochocka-Lewicka o kobietach w nauce: ,,Według mnie kobiety w otaczającym mnie środowisku naukowym były obecne zawsze, na różnych szczeblach kariery, również tych najwyższych Myślę, że w ostatnich latach został poczyniony olbrzymi progres dzięki inicjatywom promującym kobiety oraz dzięki rosnącej mobilizacji kobiet do realizowania własnych ambicji. Takie inicjatywy nadal są potrzebne, aby tym co łączy dobrych naukowców były pasja, ciekawość i zaangażowanie, a płeć nie miała znaczenia.’’


Powrót