Elżbieta Wątor
Nawet 3 miliony ludzi w Polsce cierpi z powodu chorób rzadkich
Mgr inż. Elżbieta Wątor, stypendystka programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, naukowczyni z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, bada molekularne podstawy deoksyhypuzynacji Choroby rzadkie stanowią ogromne wyzwanie zdrowotne, ekonomiczne i społeczne. Liczba sklasyfikowanych do tej pory schorzeń tego typu wynosi około 8 tysięcy i stale rośnie – średnio raz na tydzień odkrywana jest nowa choroba […]
Więcej

Każdego dnia z powodu nowotworów w Polsce traci życie niemal 300 osób Mgr. Natalia Sauer, stypendystka programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, naukowczyni z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, bada wpływ nanosekundowych impulsów elektrycznych (nsPEF) na modulacje immunofenotypu komórek nowotworowych czerniaka. Choroby nowotworowe stanowią drugą, po chorobach układu krążenia, najczęstszą przyczynę zgonów wśród Polaków[1]. W 2020 r. z powodu nowotworów zmarło blisko 109 tys. osób, z czego 92 […] Sytuacja kobiet w nauce polepsza się, ale nadal wiele pozostaje do zrobienia. Stereotypy i „kara za macierzyństwo” (mother penalty) to bariery wciąż trudne do pokonania. Kobiety w nauce niezmiennie stają w obliczu wyzwań wynikających z nierówności płci, które stanowią barierę dla ich rozwoju w świecie akademickim. Mimo, że niski odsetek badaczek jest niekorzystny dla rozwoju innowacji, nadal stanowią one tylko 30% ogółu naukowców i jedynie 3% laureatów Nagrody Nobla w naukach ścisłych. Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce, przypadający na […] W 2023 roku choroby układu sercowo-naczyniowego nadal były główną przyczyną zgonów w Polsce  Naukowczyni z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków Uniwersytetu Jagiellońskiego bada śródbłonkowe krople lipidowe w stanie zapalnym naczyń krwionośnych  Badaniom poddano problemy zapalne   Polska jest jednym z państw, gdzie nadal bijemy rekordy zachorowalności związane ze zdarzeniami kardiologicznymi. Choroby serca stanowią 1/3 wszystkich zgonów w naszym kraju, ale jak informują eksperci z Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, aż 80% z […]
Co nowego? Znamy już stypendystki 23. edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki – wyjątkowe badaczki, które zmieniają świat Warszawa, 14 listopada 2023 r. Organizatorzy oraz partnerzy programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki uroczyście ogłosili sześć utalentowanych polskich naukowczyń, które otrzymały stypendia w ramach 23. edycji programu w Polsce. Decyzję o tym, kto otrzyma to wyróżnienie podjęło […] Charakterystyka dynamiki strukturalnej i funkcjonalnej genomów RNA aktywnych retrotranspozonów LTR Mgr inż. Angelika Andrzejewska-Romanowska wraz z zespołem badaczek i badaczy zajmuje się określeniem, jak wygląda struktura komórkowych oraz wirusowych RNA, jak zmienia się ona w czasie podróży i funkcjonowania RNA w komórce, i w jaki sposób reguluje różne procesy komórkowe oraz replikację wirusów. Coraz więcej badań wskazuje na silny związek struktury RNAz pełnioną funkcją. Podobnie […] Radiouwrażliwianie poprzez skojarzone działanie modyfikowanych nukleozydów i inhibitorów naprawy DNA w celu poprawy skuteczności radioterapii Dr Magdalena Zdrowowicz-Żamojć prowadzi badania w obszarze chemii radiacyjnej i radiobiologii. Jej praca skupiona jest wokół radioterapii. Radioterapia to metoda leczenia za pomocą promieniowania jonizującego, która ściśle łączy się z onkologią kliniczną. Obok chemioterapii i chirurgii onkologicznej, jest obecnie jedną z najskuteczniejszych metod walki z nowotworami. W swojej pracy dowodzi, że radioterapia powinna być skojarzona […]