Magdalena Bartnik-Głaska
Miejsce wykonywania pracy doktorskiej: Zakład Genetyki Medycznej, Pracownie Cytogenetyki Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Tematyka badań naukowych: Zaburzenia neurorozwojowe u dzieci obejmują szereg nieprawidłowości związanych z ich rozwojem intelektualnym, ruchowym oraz społecznym. Jednymi z najczęściej diagnozowanych zaburzeń są niepełnosprawność intelektualna oraz padaczka. Niepełnosprawność intelektualna dotyczy 2-3% ogólnej populacji, a przyczynę zaburzeń udaje się obecnie […]
Więcej

Marta Szajnik-Szczepański Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej: Klinika Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Tematyka badań naukowych: Moje zainteresowania badawcze dotyczą immunobiologii nowotworów ludzkich, a w szczególności nowotworów kobiecych narządów płciowych. Interesują mnie procesy interakcji komórek nowotworowych z komórkami układu odpornościowego, a przede wszystkim z limfocytami T regulatorowymi (Treg), przeciwnowotworowe mechanizmy efektorowe, funkcja i aktywność egzosomów pochodzenia nowotworowego oraz […] Joanna Malinowska Miejsce wykonywania pracy doktorskiej: Katedra Biochemii Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka badań naukowych: Homocysteina (Hcy) jest aminokwasem zawierającym siarkę. Powstaje we wszystkich rodzajach komórek człowieka i zwierząt jako produkt uboczny wskutek przemian metioniny do cysteiny. W odróżnieniu od innych aminokwasów, homocysteina nie jest wbudowywana do białek, ponieważ brak jest dla niej odpowiedniego kodonu, natomiast może się […] Katarzyna Starowicz-Bubak Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej: Zakład Farmakologii Bólu, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Tematyka badań naukowych: Celem prowadzonych badań jest innowacyjne podejście do terapii bólu przewlekłego uwzględniające dualistyczną naturę endogennego liganda receptorów TRPV1 i CB1 – anandamidu. Ból spełnia w życiu każdej żywej jednostki rolę ostrzegawczo-obronną. Jednakże są takie sytuacje, gdy ból przestaje być […]
Angelika Muchowicz Miejsce wykonywania pracy doktorskiej: Zakład Immunologii Centrum Biostruktury Warszawski Uniwersytet Medyczny. Tematyka badań naukowych: W Zakładzie Immunologii WUM zajmujemy się onkologią doświadczalną. Staramy się wpływać na aktywność niektórych enzymów, uwrażliwiając w ten sposób komórki nowotworowe na terapię w tym np. terapię fotodynamiczną. Terapia ta jest formą leczenia nowotworów. Polega na niszczeniu komórek nowotworowych poprzez naświetlenie […]