Nagrody Fundacji L’Oréal i UNESCO po raz kolejny trafiły do najlepszych badaczek reprezentujących nauki przyrodnicze

Podczas 26. ceremonii wręczenia międzynarodowych nagród L’Oréal-UNESCO For Women in Science Awards pięć badaczek zostało uhonorowanych za wyjątkowe badania w dziedzinie nauk przyrodniczych i ochrony środowiska. Szczególnie doceniono ich znaczący wkład w rozwiązywanie globalnych wyzwań z zakresu zdrowia publicznego, obejmującymi walkę z rakiem, chorobami zakaźnymi takimi jak malaria i polio, oraz schorzeniami przewlekłymi, m.in. z […]

Czytaj dalej

Przedstawicielki L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki na Women in Tech Summit

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu Perspektywy Women in Tech, które odbędzie się w dniach 12-13 czerwca. Kobiety nauki w świecie nowych technologii Przedstawicielki programu będą obecne na tegorocznym wydarzeniu Women in Tech Summit, organizowanym przez Fundację Perspektywy w dniach 12-13 czerwca w Warszawie. Na dedykowanym stoisku uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazję […]

Czytaj dalej

Trzy stypendystki Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki bohaterkami wystawy UCZONE

Dr hab., prof. UG Ewelina Król, dr hab. Agnieszka Gajewicz-Skrętna oraz dr hab. Aleksandra Rutkowska – trzy stypendystki Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki znalazły się w gronie 12 współczesnych wybitnych gdańskich uczonych, których sylwetki prezentowane są na wystawie UCZONE, zorganizowanej przez Centrum nauki Hevelianum. Tematem przewodnim 2024 roku w Hevelianum są kobiety w nauce […]

Czytaj dalej

Nagrody Fundacji L’Oréal i UNESCO po raz kolejny trafiły do najlepszych badaczek reprezentujących nauki przyrodnicze

Przedstawicielki L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki na Women in Tech Summit

Trzy stypendystki Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki bohaterkami wystawy UCZONE

   

Kobiety wnoszą ogromny wkład w rozwój nauki, jednak ich reprezentacja w tym obszarze to wciąż tylko 30%. Liczba badaczek zmniejsza się wraz z kolejnymi etapami kariery naukowej. Dodatkowo tylko 3% spośród wszystkich laureatów Nagrody Nobla to kobiety. Dlatego celem programu L'Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki organizowanego jest we współpracy z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Akademią Nauk jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Stypendystki programu L'Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki wytrwale rozwijają się, uzyskując kolejne stopnie i tytuły naukowe. Zajmują prestiżowe stanowiska na uczelniach wyższych i w międzynarodowych instytucjach. Niejednokrotnie mogą również pochwalić się kierowaniem ważnymi naukowo programami krajowymi i międzynarodowymi - wyjaśnia prof. dr hab. Ewa Łojkowska, przewodnicząca Jury programu.

Od ponad dwóch dekad przyznajemy stypendium utalentowanym badaczkom. W odróżnieniu do innych, środki z programu L'Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki można wykorzystać na dowolny cel. Naukowczynie mogą dofinansować swój projekt, zadbać o swój wypoczynek, a badaczki-matki, mogą np. sfinansować opiekę nad dziećmi. W tym roku wprowadziliśmy dwie istotne zmiany. Zwiększyliśmy wysokość stypendiów: przyznamy jedno stypendium magistranckie, które wyniesie 25 000 zł, dwa doktoranckie po 35 000 zł i trzy stypendia habilitacyjne w wysokości 40 000 zł. Ponadto podnieśliśmy limit wieku kandydatek-matek, wydłużając możliwość aplikowania z uwzględnieniem maksymalnie dwuletniej przerwy na każde dziecko.
Więcej


prof. dr hab. Ewa Łojkowska
przewodnicząca Jury programu Dla Kobiet i Nauki,
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Program stypendialny L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki to inicjatywa, która od ponad 20 lat wyróżnia i docenia osiągnięcia kobiet nauki. Do tej pory w Polsce wyróżniono 123 badaczek, których dokonania naukowe zostały uhonorowane przez Jury. Stypendystki z powodzeniem realizują swoje badania nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej.
zdjęcie Natalia

Natalia Sauer

zdjęcie Angelika

mgr inż. Angelika Andrzejewska-Romanowska

zdjęcie Elżbieta

mgr inż. Elżbieta Wątor

zdjęcie Marta

dr inż. Marta Pacia

zdjęcie Aleksandra

dr Aleksandra Rutkowska

zdjęcie Magdalena

dr Magdalena Zdrowowicz-Żamojć

   
zdjęcie Natalia
Natalia Sauer
Wpływ nanosekundowych impulsów elektrycznych na ekspresję markerów powierzchniowych LAG-3 i PD-1 na komórkach czerniaka barwnikowego (A375) i bezbarwnikowego (C32)

Życiorys naukowy: Natalia Sauer studiowała Farmację na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, gdzie realizowała swoje pierwsze projekty badawcze. Wyniki jej prac zostały dostrzeżone przez najważniejsze polskie instytucje. Jest autorką i realizatorką wielu grantów naukowych, w tym grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pozwalającego na badania nad nowoczesnymi terapiami przeciwnowotworowymi. Jest także stypendystką Ministra Zdrowia za znaczne […]

zdjęcie Angelika
mgr inż. Angelika Andrzejewska-Romanowska
Charakterystyka dynamiki strukturalnej i funkcjonalnej genomów RNA aktywnych retrotranspozonów LTR

Życiorys naukowy: Mgr inż. Angelika Andrzejewska-Romanowska ukończyła studia inżynierskie i magisterskie na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Podczas studiów jej działalność była związana z Instytutem Genetyki Człowieka PAN, gdzie realizowała swoje prace dyplomowe. W czasie studiów odbyła dwa staże krajowe w jednostkach PAN oraz staż zagraniczny w Centrum Badań Biologicznych w Madrycie. W […]

zdjęcie Elżbieta
mgr inż. Elżbieta Wątor
Molekularne podstawy deoksyhypuzynacji

Życiorys naukowy: Mgr inż. Elżbieta Wątor jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizującą się w dziedzinie biologii strukturalnej. Swój projekt badawczy realizuje pod opieką dr. hab. Przemysława Grudnika. Dotychczasowe prace badawcze oraz staże w czołowych ośrodkach naukowych w Niemczech przyniosły jej liczne wyróżnienia.  Mgr inż. Elżbieta Wątor […]

zdjęcie Marta
dr inż. Marta Pacia
Nowe aspekty patofizjologii kropel lipidowych w zapaleniu izolowanego naczynia krwionośnego

Życiorys naukowy: Dr inż. Marta Pacia ukończyła studia magisterskie, a następnie doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Równolegle ukończyła także studia inżynierskie z zakresu technologii chemicznej na Akademii Górniczo-Hutniczej. Do tej pory zrealizowała pięć staży naukowych w ośrodkach zagranicznych, w tym staż podoktorski w Instytucie Fizjologii na Uniwersytecie w Lubece w Niemczech.Przed uzyskaniem stopnia doktora, […]

zdjęcie Aleksandra
dr Aleksandra Rutkowska
Opracowywanie metod stymulacji potencjału regeneracyjnego mieliny w ośrodkowym układzie nerwowym

Życiorys naukowy:  Dr Aleksandra Rutkowska zdobywała wiedzę i doświadczenie na uniwersytetach europejskich, m.in. na Trinity College w Dublinie, gdzie uzyskała tytuł magisterski i obroniła pracę doktorską z Molekularnej Neurofarmakologii. Odbyła praktykę jako postdoczka na Trinity College Dublin i St. James’ hospital, gdzie pracowała w projekcie BiomarkAPD, finansowanym przez EU Joint Programme–Neurodegenerative Disease(JPND). W ramach tego […]

zdjęcie Magdalena
dr Magdalena Zdrowowicz-Żamojć
Radiouwrażliwianie poprzez skojarzone działanie modyfikowanych nukleozydów i inhibitorów naprawy DNA w celu poprawy skuteczności radioterapii

Życiorys naukowy: Dr Magdalena Zdrowowicz-Żamojć od początku kariery akademickiej związana jest z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie pełni funkcję adiunktki w Katedrze Chemii Fizycznej. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych, opiekuje się grupami magistrantek i magistrantów oraz doktorantek i doktorantów, a także prowadzi ćwiczenia oraz wykłady.Dr Magdalena Zdrowowicz-Żamojć jest współautorką ponad 30. publikacji naukowych w […]

Start
zgłoszeń
8 marca
2024
Zakończenie
zgłoszeń
5 maja
2024
Gala
23. edycji programu
30 listopada
2024