Danuta Witkowska
Miejsce wykonywania pracy doktorskiej: Zespół Chemii Bionieorganicznej i Biomedycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski. Droga zawodowa W 2004 roku ukończyłam Studia Magisterskie na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2002-2008 byłam pracownikiem technicznym na tym wydziale, w Katedrze Biotechnologii i Biologii Molekularnej. W 2008 roku rozpoczęłam studia doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotorem mojej pracy […]
Więcej

Katarzyna Kamińska Miejsce wykonywania pracy doktorskiej: Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Droga zawodowa: Zainteresowałam się bioinformatyką już w liceum, ze względu na to, że stanowi ona połączenie nauk przyrodniczych i informatyki – dziedzin, które od zawsze bardzo mnie interesowały. W związku z tym moja droga zawodowa rozpoczęła się od […] Anna Grochot-Przęczek Miejsce wykonywania pracy doktorskiej: Zakład Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński. Droga zawodowa Drogi wyboru mojego zawodu nie mogę podsumować w jednym zdaniu: „Zawsze chciałam być naukowcem – biologiem molekularnym”. Marzyłam o medycynie, miałam zostać kardiochirurgiem dziecięcym. Plany zmieniłam w klasie maturalnej i wybrałam biotechnologię na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. […] Aleksandra Lesiak Miejsce wykonywania pracy doktorskiej: Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi. Droga zawodowa: Od początku studiów medycznych interesowały mnie zagadnienia związane z immunologią, a następnie immunologią skóry, co skłoniło mnie w latach 1997-1999 do podjęcia indywidualnego toku studiów w Klinice Dermatologii i Wenerologii w Łodzi. Kolejnym krokiem prowadzącym do pogłębiania wiedzy z tej […]
Aneta Kasza Życiorys naukowy: Jej zainteresowania badawcze, od samego początku, czyli od momentu rozpoczęcia realizacji pracy magisterskiej na UJ, dotyczyły reakcji ostrej fazy. Reakcja ostrej fazy ma na celu przywrócenie zaburzonej przez infekcję, uraz czy rozwój nowotworu, równowagi organizmu. Bardzo istotną rolę w jej regulacji pełnią związki zwane cytokinami. W pracy magisterskiej zajęła się badaniem wpływu cytokin […]