Joanna Kozieł
Miejsce wykonywania pracy doktorskiej: Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Na czym polega Pani praca badawcza? W swojej pracy badam oddziaływanie bakterii chorobotwórczych tzw. patogenów z układem immunologicznym gospodarza. Poszukuję nowych taktyk tzw. mechanizmów wirulencji, którymi posługują się patogeny, korumpując mechanizmy obronne i doprowadzając do infekcji organizmu ludzkiego. Badania, które […]
Więcej

Elżbieta Nowak Miejsce wykonywania pracy doktorskiej: Pracownia Struktury Białka, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Na czym polega Pani praca badawcza? Głównym projektem moich badań jest określenie mechanizmu działania odwrotnych transkryptaz (RT). Są to fascynujące enzymy, które używają aktywności polimerazy DNA i RNazy H, aby przeprowadzać wieloetapową i niezwykle złożoną reakcję przetwarzania jednoniciowego RNA do […] Aleksandra Markiewicz Miejsce wykonywania pracy doktorskiej: Katedra Biotechnologii Medycznej, Zakład Biologii Komórki, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Na czym polega Pani praca badawcza? Zajmuję się analizą przerzutowania raka piersi. To właśnie obecność przerzutów w narządach odległych, jak wątroba czy kości, związane jest ze szczególnie złą prognozą chorych. Wciąż nie jesteśmy w stanie efektywnie […] Iwona Ciechomska Miejsce wykonywania pracy doktorskiej: Pracownia Neurobiologii Molekularnej, Centrum Neurobiologii Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk Na czym polega Pani praca badawcza? Celem mojej pracy naukowej jest poznanie molekularnych mechanizmów odpowiedzialnych za oporność komórek nowotworowych na stosowane terapie. W swoich badaniach skupiłam się głównie na nowotworach mózgu, glejakach oraz poznaniu roli autofagii. Autofagia […]
Marta Zielińska Miejsce wykonywania pracy doktorskiej: Zakład Biochemii, Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Na czym polega Pani praca badawcza? Zajmuję się poszukiwaniem nowych celów farmakologicznych w leczeniu chorób układu pokarmowego: zespołu jelita nadwrażliwego oraz nieswoistych chorób zapalnych jelit. Są to choroby przewlekłe, nawracające, których etiologia nie jest do końca poznana. […]