Justyna Jółkowska
Urodziłam się 4 grudnia 1973 roku w Szubinie. Dzieciństwo spędziłam jednak w Bydgoszczy, gdzie skończyłam szkołę podstawową a następnie klasę o profilu biologiczno-chemicznym w V Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego. Odkąd pamiętam lubiłam nauki przyrodnicze. Nie wyobrażałam sobie aby zostać prawnikiem, lekarzem, czy na przykład ekonomistką, dlatego też po maturze postanowiłam zdawać na Wydział Biologii […]
Więcej

Ewa Augustynowicz-Kopeć Jak najkrócej można przedstawić problematykę, którą się Pani zajmuje? Kiedy kończyłam studia na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu na wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, ostatnią rzeczą, o której myślałam, była praca z prątkami gruźlicy. W bakteriologii klinicznej wiele specjalności jest interesujących, jednak Mycobacterium jako obiekt badań naukowych wydawał się być na szarym końcu, […] Dorota Dworakowska Urodziłam się 24 lipca 1973 roku w Wołominie. Moja rodzina pochodzi spod Warszawy, a moi rodzice przeprowadzili się do Polski północnej na początku lat 1970. Właściwie odkąd sięgam pamięcią, zawsze chciałam zostać lekarzem i uwielbiałam się uczyć. Szkołę podstawową i średnią ukończyłam w Sztumie, w tym samym czasie uczyłam się w Szkole Muzycznej w Malborku […] Agata Młynarska Urodziłam się 1 stycznia 1972 roku w Łodzi. W latach 1990-1996 studiowałam na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Już w okresie studiów pragnęłam rozwijać zainteresowania w dziedzinie kardiologii, co umożliwił mi staż w Oddziale Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Ulm, w Niemczech oraz w Klinice Kardiologii Instytutu Kardiologii, a później praca w III Szpitalu Miejskim […]
Agata Czyż Naukę w szkole podstawowej rozpoczęłam w 1978r. Zainteresowanie biologią zawdzięczam wspaniałej nauczycielce biologii ze szkoły podstawowej pani Artemiuk. W siódmej oraz ósmej klasie brałam udział w olimpiadach wiedzy biologicznej. W liceum nie trafiłam jednak do klasy biologiczno-chemicznej. W XI Liceum Ogólnokształcącym – wtedy im. Giuseppe di Vittorio – chodziłam do klasy o profilu ogólnym z […]