Małgorzata Zawadzka
Miejsce wykonywania pracy doktorskiej: Pracownia Neurobiologii Molekularnej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Tematyka badań naukowych: Prowadzę badania nad wyjaśnieniem kluczowych mechanizmów biologicznych regulujących proces regeneracji uszkodzonej tkanki układu nerwowego. Choroby układu nerwowego mają najczęściej charakter przewlekły, a w wielu przypadkach prowadzą do trwałej niepełno-sprawności. Jedną z takich chorób jest stwardnienie rozsiane. […]
Więcej

Agnieszka Łoboda Miejsce wykonywania pracy doktorskiej: Zakład Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński. Czym się Pani zajmuje? Moje główne zainteresowania badawcze dotyczą mechanizmów tworzenia naczyń krwionośnych czyli procesu angiogenezy. Badam wpływ niedotlenienia na ten proces, a szczególnie interesuje mnie regulacja produkcji czynników angiogennych i przeciwutlenia-jących, ważnych w rozwoju wielu chorób, w tym chorób nerek […] Magdalena Król Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej: Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tematyka badań naukowych: Zajmuję się badaniem interakcji zachodzących w obrębie mikrośrodowiska nowotworowego w guzach sutka suk. Badania nad rakiem sutka suk są bardzo ważne z weterynaryjnego punktu widzenia – nowotwór ten występuje u suk 3 razy częściej niż u […] Małgorzata Urbańska Miejsce wykonywania pracy doktorskiej: Pracownia Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Tematyka badań naukowych: Dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, w tym procesów uczenia się i pamięci, niezbędne jest uzyskanie prawidłowej morfologii neuronów, i właśnie to zagadnienie jest jed-nym z tematów zainteresowania Laboratorium Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, w którym wykonuję […]
Joanna Miszkiel Życiorys naukowy: Nie od razu odnalazła w sobie naturę naukowca. Po studiach była na stażu w Instytucie Genetyki w Balicach i dopiero tam, kiedy pomagała przy eksperymentach poczuła, że to jest właśnie to, co chcę robić w życiu. Po stażu dostała pracę w Pracowni Uzależnień w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie. Od razu została rzucona […]