Anna Konturek-Cieśla
Miejsce wykonywania pracy magisterskiej: Zakład Biotechnologii Medycznej, Uniwersytet Jagielloński Życiorys naukowy: Anna Konturek-Cieśla jest studentką kierunku Biotechnologia molekularna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę magisterską wykonuje w Zakładzie Biotechnologii Medycznej pod bezpośrednim kierownictwem dr Karoliny Bukowskiej-Strakovej oraz pod opieką prof. dr hab. Alicji Józkowicz. W 2015 roku ukończyła praktykę zawodową w laboratorium diagnostyki Instytutu Pediatrii […]
Więcej

Wioletta Rut Miejsce wykonywania pracy doktorskiej: Zakład Chemii Bioorganicznej, Politechnika Wrocławska Życiorys naukowy: Wioletta Rut jest doktorantką na Politechnice Wrocławskiej na kierunku chemia. W trakcie studiów I stopnia odbyła miesięczną praktykę w firmie Medicofarma. Na studiach II stopnia uczestniczyła w konferencji „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki”, w trakcie której wygłosiła prezentację dotyczącą swojej pracy magisterskiej. […] Monika Riegel Miejsce wykonywania pracy doktorskiej: Centrum Neurobiologii, Pracownia Obrazowania Mózgu, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Życiorys naukowy: Jest doktorantką w Pracowni Obrazowania Mózgu w Instytucie Nenckiego. Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii na MISH UW. Odbyła kilka staży zagranicznych, m. in. w Szwajcarii, Kanadzie, Niemczech i USA. W 2012 r. otrzymała stypendium i ukończyła […] Anna Michalska Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej: Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie Życiorys naukowy: Jest absolwentką biotechnologii wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2009 roku obroniła pracę doktorską w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. W latach 2009-2011 odbyła 18-miesięczny […]
Marta Mańczuk Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej: Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Pracownia Prewencji Pierwotnej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie Życiorys naukowy: Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku matematyka. Od 2004 r. związana z Zakładem Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Po obronie doktoratu wygrała konkurs na […] Agnieszka Gajewicz-Skrętna Życiorys naukowy: Od początku kariery akademickiej jest związana z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, najpierw jako studentka (1999-2004), później słuchaczka studiów doktoranckich (2008-2013), pracownik naukowo-techniczny (2011-2013), asystent (2013- 2014), a obecnie adiunkt (od 2014). W latach 2016-2017 odbyła roczny staż podoktorski w Japonii. Wcześniej odbyła również 8 krótkoterminowych staży naukowych m. in. w USA, Japonii i Niemczech. Dr Gajewicz-Skrętna […]