Katarzyna Niedojadło
Urodziłam się 8 czerwca 1974 roku w Bydgoszczy i tam ukończyłam III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. W 1994 r. podjęłam studia biologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.W centrum moich zainteresowań zawsze pozostawały zagadnienia z dziedziny biologii komórki, genetyki i biochemii, dlatego też po trzecim roku studiów jako specjalizację […]
Więcej

Katarzyna Kozar-Kamińska Urodziłam się 8 czerwca 1977 roku w Łodzi. Szkołę podstawową i średnią ukończyłam w Ciechanowie, gdzie mieszkają moi Rodzice. Zawsze fascynowały mnie nowe wyzwania i w drugiej klasie liceum ogólnokształcącego dołączyłam do międzynarodowego programu wymiany uczniów. Spędziłam wtedy rok w Stanach Zjednoczonych. Bardzo chwalę sobie to doświadczenie, które niewątpliwie ułatwiło mi podejmowanie ważnych decyzji w […] Krystyna Dąbrowska Urodziłam się 16 lipca 1976 roku. Wychowywałam się w sympatycznym mieście średniej wielkości: Bełchatowie. Bardzo długo nie sądziłam, że moim powołaniem jest praca w dziedzinie biologii molekularnej i medycznej. Interesując się historią sztuki i malarstwem, trafiłam najpierw do Liceum Plastycznego w Łodzi. Później wahałam się między psychologią a egiptologią, ale maturę zdałam ostatecznie z matematyki, […] Maria Teresa Łuczkiewicz Urodziłam się w Gdańsku. Całe moje dzieciństwo oraz życie zawodowe związane jest z Trójmiastem. Naukę w szkole podstawowej rozpoczęłam w 1972 r. Wydaje mi się, że biologią i chemią oraz aspektami praktycznymi powyższych dyscyplin interesowałam się „od zawsze”.Z jednej strony zainteresowanie naukami przyrodniczymi rozbudziły we mnie moja Mama oraz Ciocia, farmaceutki pracujące na stanowiskach adiunktów […]
Katarzyna Lisowska Urodziłam się i mieszkam w Gliwicach, ale moi rodzice i dziadkowie pochodzą ze Lwowa. Czuję się więc, w pewnym sensie, spadkobiercą dwóch różnych światów i kultur – dawnych kresów wschodnich i Śląska. Z jednej strony, ciepło mi na sercu, gdy wspominam wycieczkę sentymentalną na wschód, kiedy zobaczyłam dom rodzinny pradziadków i miałam okazję rozmawiać ze […]