Bernadeta Szewczyk
Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej: Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Zakład Neurobiologii. Praca naukowa dr hab. Szewczyk poświęcona jest zrozumieniu molekularnego podłoża depresji, wyjaśnianiu mechanizmów odpowiedzialnych za działanie leków przeciwdepresyjnych i poszukiwaniu nowych związków o właściwościach przeciwdepresyjnych. Obecnie jej celem jest określenie roli cynku w etiologii depresji, wskazanie mechanizmów leżących u podstaw przeciwdepresyjnego działania cynku z […]
Więcej

Agata Bielecka-Dąbrowa Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej: Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zakład Nadciśnienia Tętniczego Wykorzystując aparaturę medyczną i biomarkery opracowuje metody służące wczesnemu rozpoznaniu niewydolności serca pozwalające przewidzieć rokowanie, wybranie optymalnej terapii i wskazanie, czy nie ma powikłań ze strony innych narządów. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Nadciśnienia Tętniczego i niezależnym konsultantem w dziedzinie kardiologii Uniwersyteckiego […] Edyta Brzóska-Wójtowicz Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej: Zakład cytologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski Zajmuje się badaniem mechanizmów warunkujących regenerację mięśni szkieletowych i możliwościami wykorzystania komórek macierzystych dla poprawy tego procesu. Wykazała, że odpowiednio mobilizowanie komórki macierzyste obecne w organizmie lub te, które przeszczepia się do uszkodzonej tkanki mogą wspomagać jej rekonstrukcję. Jako stypendystka rządu Francuskiego odbyła staż w […] Justyna Chałubińska-Fendler Miejsce wykonywania pracy doktorskiej: Stacjonarne Studium Doktoranckie przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Badania Justyny Chałubińskiej dotyczą skutków ubocznych radioterapii występujących w zdrowych płucach, które pojawiają się zwykle po zakończeniu radioterapii u chorych na raka płuca, kiedy nie można już wpłynąć na zmiany w leczeniu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo radioterapii chorych, dr Justyna Chalubińska skupia się na […]
Natalia Małek-Chudzik Miejsce wykonywania pracy doktorskiej: Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Badania zawarte w pracy doktorskiej Natalii Małek-Chudzik skupiają się na zrozumieniu patomechanizmu bólu przewlekłego, w szczególności zaangażowania endogennych układów kanabinoidiowego i waniloidowego w procesy przekazywania sygnału w układzie nerwowym. Zadanie badaczki polega na skorelowaniu wyników badań behawioralnych przeprowadzanych na modelach zwierzęcych z obserwowanymi zmianami […]