Martyna Urbanek-Trzeciak
Miejsce wykonywania pracy doktorskiej: Zakład Biomedycyny Molekularnej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu Martyna Urbanek-Trzeciak w ramach swojej pracy doktorskiej bada procesy molekularne odpowiedzialne za pojawienie się i rozwój neurodegeneracyjnych chorób genetycznych, w szczególności dążąc do poznania roli RNA w patomechanizmie chorób poliglutaminowych, takich jak choroba Huntingtona czy ataksje rdzeniowo-móżdżkowe. Wiedza na temat […]
Więcej

Joanna Rzemieniec Miejsce wykonywania pracy doktorskiej: Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Przedmiotem naukowych zainteresowań Joanny Rzemieniec jest neuroprotekcyjny potencjał selektywnych modulatorów receptorów jądrowych w komórkowych modelach udaru. Celem jej badań jest określenie mechanizmów działania raloksifenu i 3,3’-diindolometanu (DIM) ze szczególnym uwzględnieniem procesów apoptozy i ekspresji receptorów estrogenowych oraz receptora węglowodorów aromatycznych w komórkach nerwowych gryzoni. […] Agata Jarmuż Miejsce studiów: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Agata Jarmuż w swoich badaniach skupia się na określeniu roli endogennych układów: opioidowego i kanabinoidowego w patogenezie i długotrwałej terapii chorób czynnościowych jelit. Jest studentką kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od 2013 roku jest również stażystką w Zakładzie Biochemii, gdzie realizuje swoje projekty naukowe pod opieką prof. […] Joanna Sułkowska Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej: Interdyscyplinarne Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski oraz Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Joanna Sułkowska w ramach swojej pracy habilitacyjnej bada mechanizmy zapętlania i ich wpływ na funkcje biologiczne białek używając narzędzi teoretycznych i doświadczalnych z pogranicza biofizyki, biochemii, ewolucji oraz działu matematyki – teorii węzłów. Białka są bardzo […]
Aneta Balcerczyk Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej: Katedra Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego Zainteresowania naukowe Anety Balcerczyk skupiają się wokół poszukiwań epigenetycznych mechanizmów regulacji procesu angiogenezy, wpływu hiperglikemii na funkcje komórek, głównie śródbłonka naczyniowego oraz zagadnień stresu oksydacyjnego na poziomie komórkowym. Aneta Balcerczyk jest absolwentką studiów biologicznych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie pracuje na stanowisku […] Katarzyna Gach-Janczak Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej: Zakład Chemii Biomolekularnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Katarzyna Gach-Janczak zajmuje się poszukiwaniem nowych środków przeciwbólowych opartych na strukturze endogennych peptydów opioidowych oraz badaniem aktywności przeciwnowotworowej nowych syntetycznych związków bazujących na budowie substancji występujących w przyrodzie. Katarzyna Gach-Janczak jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2006 roku została przyjęta na […]