Aneta Balcerczyk
dr hab.
Rozwiń »

Temat pracy:
Epigenetyczne mechanizmy regulacji metabolizmu komórek śródbłonka

Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej:
Katedra Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego

Zainteresowania naukowe Anety Balcerczyk skupiają się wokół poszukiwań epigenetycznych mechanizmów regulacji procesu angiogenezy, wpływu hiperglikemii na funkcje komórek, głównie śródbłonka naczyniowego oraz zagadnień stresu oksydacyjnego na poziomie komórkowym.

Aneta Balcerczyk jest absolwentką studiów biologicznych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Biofizyki Molekularnej UŁ.

Dwukrotnie była laureatką programu „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W ramach stypendium Human Frontier Science Program Organization oraz programu „Kolumb” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej odbyła 3-letni staż w Melbourne. Jej dorobek naukowy obejmuje 38 publikacji. Uczestniczyła również w kilku projektach badawczych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitet Badań Naukowych. Ponadto była recenzentem projektów badawczych programu „Horizon 2020” i konkursu NCN, a także artykułów naukowych, czasopism zagranicznych i polskich.

Wolny czas często spędza aktywnie, biegając, również na długie dystanse. Lubi również podróżować, czytać książki, słuchać muzyki. Jest również miłośniczką kina, zwłaszcza alternatywnych i europejskich produkcji.

Katarzyna Gach-Janczak
dr hab.
Rozwiń »

Temat pracy:
Ocena potencjału przeciwnowotworowego nowych heterocyklicznych analogów syntetycznych na bazie związków naturalnych

Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej:
Zakład Chemii Biomolekularnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Katarzyna Gach-Janczak zajmuje się poszukiwaniem nowych środków przeciwbólowych opartych na strukturze endogennych peptydów opioidowych oraz badaniem aktywności przeciwnowotworowej nowych syntetycznych związków bazujących na budowie substancji występujących w przyrodzie.

Katarzyna Gach-Janczak jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2006 roku została przyjęta na Studium Doktoranckie Wydziale Lekarskim UM w Łodzi, a dwa lata później rozpoczęła również pracę na stanowisku asystenckim. Za pracę doktorską, którą obroniła z wyróżnieniem w 2010 roku otrzymała również Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. W latach 2011-2013 odbyła staż podoktorski na Uniwersytecie w Rouen w ramach grantu MNiSW Mobilność Plus, podczas którego zajmowała się badaniem neuropeptydów odgrywających istotną rolę w procesie pobieraniu pokarmu. Odbyła również szereg staży naukowych, m. in. na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia), w Sahlgrenska University Hospital w Goteborgu (Szwecja), na Uniwersytecie w Rouen (Francja). Obecnie Katarzyna Gach-Janczak jest adiunktem w Zakładzie Chemii Biomolekularnej UM w Łodzi.

Dorobek naukowy Katarzyny Gach-Janczak obejmuje 41 publikacji w czasopismach międzynarodowych. Jest laureatką wielu nagród m. in.: Zespołowej Nagrody Ministra Zdrowia, dwukrotną stypendystką programu Start Fundacji Nauki Polskiej, laureatką stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców. Jako uczestnik lub kierownik angażowała się również w 10 projektów badawczych. Obecnie kieruje dwoma grantami: grant Naukowej Fundacji Polpharmy oraz Narodowego Centrum Nauki.

W wolnym czasie uwielbia podróżować. Swoje pasje dzieli z mężem, wspólnie z którym fotografuje oraz uprawia turystykę rowerową i trekking.

Joanna Sułkowska
dr hab.
Rozwiń »

Temat pracy:
Białka o złożonej topologii: węzły, slipknoty, lassa oraz ich krajobraz energetyczny i funkcja biologiczna

Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej:
Interdyscyplinarne Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski oraz Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Joanna Sułkowska w ramach swojej pracy habilitacyjnej bada mechanizmy zapętlania i ich wpływ na funkcje biologiczne białek używając narzędzi teoretycznych i doświadczalnych z pogranicza biofizyki, biochemii, ewolucji oraz działu matematyki – teorii węzłów. Białka są bardzo ważnymi składnikami natury. Po pierwsze są one podstawowymi budulcami życia, a zrozumienie ich własności jest ważne nie tylko dlatego, by zaspokoić naszą ciekawość świata, ale także aby przesunąć granice wiedzy w medycynie i poprawić jakość naszego życia. Po drugie, białka należą do styku mikroświata i makroświata, co czyni je obiektem zainteresowania wielu dyscyplin: biologii, chemii, biofizyki, bioinformatyki. Projekt ma charakter interdyscyplinarny i opiera się na ideach z tych różnych dziedzin. Innowacyjnym podejściem do tematu jest wykorzystanie narzędzi matematycznych: topologii i teorii węzłów.

Joanna Sułkowska ukończyła Wydział Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł doktora nauk fizycznych otrzymała w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Obecnie prowadzi badania w ramach pracy habilitacyjnej w Zakładzie Chemii Teoretycznej i Krystalografii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarnym Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych, CeNT, Uniwersytet Warszawski, którego jest kierownikiem. Jest także nauczycielem akademickim, opiekunem studentów na kierunkach międzywydziałowych. Prowadziła warsztaty dla młodzieży wybitnie uzdolnionej w ramach Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Joanna Sułkowska jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, m.in. w Nature S&MB, PNAS, JACS. Kierowała 7 grantami naukowymi m.in.: Ideas Plus MNiSW, Sonata Bis NCN, Homing FNP, oraz europejskim EMBO Installation grant. Odbyła staże naukowe w międzynarodowych ośrodkach badawczych, m.in. Vrije University, University of Lausanne w Szwajcarii, University of California San Diego w Stanach Zjednoczonych. Wygłosiła ponad 40 wykładów, w tym zaproszone wykłady m.in. w Isaac Newton Institute (Cambridge Univeristy), Nagoya University, Stony Brook (USA).

Ponadto rozwija i promuje interdyscyplinarne badania naukowe organizując międzynarodowe konferencje, szkoły letnie. W tym celu zdobyła 12 grantów m.in. z EMBO, American Biophysical Society, Visegrad, BIRS-Kanada. Jest członkiem komitetów organizacyjnych i naukowych międzynarodowych konferencji.

W wolnym czasie zwiedza świat, chodzi po górach oraz jeździ na nartach.

Joanna Rzemieniec
dr
Rozwiń »

Temat pracy:
Neuroprotekcyjny potencjał raloksifenu i 3,3’-diindolometanu w modelach hipoksji i ischemii: badania na komórkach nerwowych myszy w hodowlach pierwotnych in vitro

Miejsce wykonywania pracy doktorskiej:
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Przedmiotem naukowych zainteresowań Joanny Rzemieniec jest neuroprotekcyjny potencjał selektywnych modulatorów receptorów jądrowych w komórkowych modelach udaru. Celem jej badań jest określenie mechanizmów działania raloksifenu i 3,3’-diindolometanu (DIM) ze szczególnym uwzględnieniem procesów apoptozy i ekspresji receptorów estrogenowych oraz receptora węglowodorów aromatycznych w komórkach nerwowych gryzoni.

Jest absolwentką biotechnologii stosowanej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe w dziedzinie Analizy Instrumentalnej w Ocenie Jakości Żywności, a także szereg dodatkowych kursów z zakresu hodowli komórek in vitro, biotechnologii i biologii molekularnej. W 2011 roku uzyskała grant Narodowego Centrum Nauki „Preludium 1”. Od października 2013 roku jest doktorantką w Instytucie Farmakologii PAN.

Jest autorką lub współautorką 7 publikacji oryginalnych, pracy przeglądowej oraz 39 doniesień naukowych. Jest również laureatką Nagrody dla Młodych Naukowców fundacji Instytutu Cavalieri-Ottolenghi Uniwersytetu w Turynie. Obecnie uczestniczy w realizacji 5 projektów badawczych, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Jest Przewodniczącą Samorządu Doktorantów Instytutu Farmakologii PAN.

Wolny czas często spędza z bliskimi i przyjaciółmi. Poza tym uczy się języka włoskiego, jest także miłośniczką koncertów w filharmonii. Inną jej pasją są podróże, podczas których chętnie poznaje nowe miejsca oraz próbuje przysmaków z różnych kuchni świata.

Martyna Urbanek-Trzeciak
dr
Rozwiń »

Temat pracy:
Charakterystyka jądrowych skupień RNA w komórkowych modelach chorób poliglutaminowych

Miejsce wykonywania pracy doktorskiej:
Zakład Biomedycyny Molekularnej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Martyna Urbanek-Trzeciak w ramach swojej pracy doktorskiej bada procesy molekularne odpowiedzialne za pojawienie się i rozwój neurodegeneracyjnych chorób genetycznych, w szczególności dążąc do poznania roli RNA w patomechanizmie chorób poliglutaminowych, takich jak choroba Huntingtona czy ataksje rdzeniowo-móżdżkowe. Wiedza na temat jądrowych skupień zmutowanego RNA może pomóc w zrozumieniu molekularnych podstaw tych chorób i projektowaniu nowych podejść terapeutycznych.

Martyna Urbanek-Trzeciak ukończyła biotechnologię medyczną na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz informatykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie prowadzi badania w ramach pracy doktorskiej w Zakładzie Biomedycyny Molekularnej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Dodatkowo bardzo aktywnie uczestniczy w rozwijaniu technik mikroskopowych wykorzystywanych w Zakładzie do badań toksyczności RNA w chorobach neurologicznych, biogenezy mikroRNA oraz nowatorskiego wykorzystania technologii interferencji RNA.

Martyna Urbanek-Trzeciak jest współautorką 8 publikacji naukowych i kierownikiem własnego grantu badawczego „Preludium” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki dotyczącego wizualizacji mikroRNA w komórkach. W roku akademickim 2015/2016 otrzymała stypendium dla najlepszych doktorantów Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Poza tym uczestniczyła w studenckim projekcie bioinformatycznym finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Generacja Przyszłości”. Jest także finalistką i zdobywczynią złotego i srebrnego medalu w międzynarodowym konkursie iGEM w Bostonie.

W wolnym czasie gra na kontrabasie. Poza tym lubi czytać oraz uczy się grać w squasha.

Agata Szymaszkiewicz
dr n. med.
Rozwiń »

Temat pracy:
Wpływ interakcji między receptorami opioidowymi i kanabinoidowymi na rozwój tolerancji na działanie związków opioidowych w układzie pokarmowym

Miejsce studiów:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Agata Szymaszkiewicz w swoich badaniach skupia się na określeniu roli endogennych układów: opioidowego i kanabinoidowego w patogenezie i długotrwałej terapii chorób czynnościowych jelit.

Absolwentka kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od 2013 roku była stażystką w Zakładzie Biochemii, gdzie realizowała swoje projekty naukowe pod opieką prof. nadzw. dr hab. Jakuba Fichny oraz dr Marty Zielińskiej. W 2016 roku odbyła zagraniczny staż naukowy na University of Riau w Indonezji.

Jest autorką 7 publikacji naukowych, a także beneficjentką Stypendium Ministra Zdrowia, Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Stypendium Rektora. Aktywnie działa na rzecz promowania nauki – przewodniczyła Studenckiemu Towarzystwu Naukowemu UM w Łodzi, wielokrotnie uczestniczyła w wydarzeniach propagujących naukę z ramienia Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk oraz organizowała studenckie konferencje naukowe i warsztaty.

Interesuje się zdrowym trybem życia oraz podróżami.